RicardoSantos

FunctionElementsInArray

RicardoSantos Wizard Zaktualizowano   
Library "FunctionElementsInArray"
Methods to count number of elements in arrays

count_float(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.
  Parameters:
    sample: float array, sample data to process.
    value: float value to check for equality.
  Returns: int.

count_int(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.
  Parameters:
    sample: int array, sample data to process.
    value: int value to check for equality.
  Returns: int.

count_string(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.
  Parameters:
    sample: string array, sample data to process.
    value: string value to check for equality.
  Returns: int.

count_bool(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.
  Parameters:
    sample: bool array, sample data to process.
    value: bool value to check for equality.
  Returns: int.

count_color(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.
  Parameters:
    sample: color array, sample data to process.
    value: color value to check for equality.
  Returns: int.

extract_indices_float(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
  Parameters:
    sample: float array, sample data to process.
    value: float value to check for equality.
  Returns: int.

extract_indices_int(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
  Parameters:
    sample: int array, sample data to process.
    value: int value to check for equality.
  Returns: int.

extract_indices_string(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
  Parameters:
    sample: string array, sample data to process.
    value: string value to check for equality.
  Returns: int.

extract_indices_bool(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
  Parameters:
    sample: bool array, sample data to process.
    value: bool value to check for equality.
  Returns: int.

extract_indices_color(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
  Parameters:
    sample: color array, sample data to process.
    value: color value to check for equality.
  Returns: int.
Informacje o Wersji:
v2

removed type references from name, as previously was not possible to use same name functions with different signature.

Added:
count(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.
  Parameters:
    sample: color array, sample data to process.
    value: color value to check for equality.
  Returns: int.

extract_indices(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
  Parameters:
    sample: color array, sample data to process.
    value: color value to check for equality.
  Returns: int.

Removed:
count_float(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.

count_int(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.

count_string(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.

count_bool(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.

count_color(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array.

extract_indices_float(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.

extract_indices_int(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.

extract_indices_string(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.

extract_indices_bool(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.

extract_indices_color(sample, value) Counts the number of elements equal to provided value in array, and returns its indices.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.