Market Trend by Trading Ninjaa

Description:
The "Market Trend" indicator is designed to provide traders with a clear visual representation of the prevailing market direction. By utilizing a higher timeframe moving average, this tool offers insights into the broader market trend. The indicator identifies:

Uptrends: When the price is above the higher timeframe moving average, the background is shaded green.
Downtrends: When the price is below the higher timeframe moving average, the background is shaded red.
Sideways Markets: Recognized by decreased volatility, these periods are shaded in gray.
Usage:

Green Background: Indicates bullish market conditions. Traders might consider long entries or avoiding short trades.
Red Background: Suggests bearish market conditions. Might be used as a signal to consider short entries or avoid long positions.
Gray Background: Highlights potential sideways or consolidating market conditions. Traders might exercise caution, considering range-bound strategies.
Tips:
This indicator is best used in conjunction with other technical tools for confirmation. Always backtest any new strategy involving this indicator before considering it for live trading.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?