RicardoSantos

FunctionDynamicTimeWarping

Library "FunctionDynamicTimeWarping"
"In time series analysis, dynamic time warping (DTW) is an algorithm for
measuring similarity between two temporal sequences, which may vary in
speed. For instance, similarities in walking could be detected using DTW,
even if one person was walking faster than the other, or if there were
accelerations and decelerations during the course of an observation.
DTW has been applied to temporal sequences of video, audio, and graphics
data — indeed, any data that can be turned into a linear sequence can be
analyzed with DTW. A well-known application has been automatic speech
recognition, to cope with different speaking speeds. Other applications
include speaker recognition and online signature recognition.
It can also be used in partial shape matching applications."
"Dynamic time warping is used in finance and econometrics to assess the
quality of the prediction versus real-world data."
~~ wikipedia
reference:
en.wikipedia.org/wik...Dynamic_time_warping
towardsdatascience.c...-warping-3933f25fcdd
github.com/shunsukea...master/pydtw/dtw.pyx

cost_matrix(a, b, w)
  Dynamic Time Warping procedure.
  Parameters:
    a: array<float>, data series.
    b: array<float>, data series.
    w: int , minimum window size.
  Returns: matrix<float> optimum match matrix.

traceback(M)
  perform a backtrace on the cost matrix and retrieve optimal paths and cost between arrays.
  Parameters:
    M: matrix<float>, cost matrix.
  Returns: tuple:
array<int> aligned 1st array of indices.
array<int> aligned 2nd array of indices.
float final cost.
reference:
github.com/shunsukea...master/pydtw/dtw.pyx

report(a, b, w)
  report ordered arrays, cost and cost matrix.
  Parameters:
    a: array<float>, data series.
    b: array<float>, data series.
    w: int , minimum window size.
  Returns: string report.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.