Hashemi_sr

MyLibrary_functions_D_S_3D_D_T_PART_2

Library "MyLibrary_functions_D_S_3D_D_T_PART_2"
TODO: add library description here

N_Re_Fib(Source_low, Source_high, lw, hg, x3_P, x1_P, x2_P)
  Parameters:
    Source_low (float)
    Source_high (float)
    lw (int)
    hg (int)
    x3_P (int)
    x1_P (int)
    x2_P (int)

P_lb_Re_Fib(Source_low, Source_high, lw, hg, x3_P, x1_P)
  Parameters:
    Source_low (float)
    Source_high (float)
    lw (int)
    hg (int)
    x3_P (int)
    x1_P (int)

label_New(lw_hg, zigzag_Indicator_1_, zigzag_Indicator_2_, zigzag_Indicator_3_, Number_Of_Labels_Printed_MS_MN, x1_, i_, label_id_, style_lable_, color_lable_, size_txt_lable_, color_txt_lable_)
  Parameters:
    lw_hg (string)
    zigzag_Indicator_1_ (bool)
    zigzag_Indicator_2_ (bool)
    zigzag_Indicator_3_ (bool)
    Number_Of_Labels_Printed_MS_MN (int)
    x1_ (int)
    i_ (int)
    label_id_ (string)
    style_lable_ (string)
    color_lable_ (color)
    size_txt_lable_ (string)
    color_txt_lable_ (color)

Num_last_lebel_for_scan_no(Number_Of_Labels_Printed_, array_ad, array_id, gap, scan_no)
  Parameters:
    Number_Of_Labels_Printed_ (int)
    array_ad (array<int>)
    array_id (array<string>)
    gap (int)
    scan_no (string)

Previous_piote(lw_hg, arr_x_P_lw, arr_x_P_hg, Num_last_lebel_for_scan_no_MSMN)
  Parameters:
    lw_hg (string)
    arr_x_P_lw (array<int>)
    arr_x_P_hg (array<int>)
    Num_last_lebel_for_scan_no_MSMN (int)

Required_drawing_information(lw__, hg__, last_l__, last_h__, Source_Zigzag_low_, Source_Zigzag_high_, upcolor_li__, dncolor_li__, upcolor_txt__, dncolor_txt__)
  Parameters:
    lw__ (int)
    hg__ (int)
    last_l__ (int)
    last_h__ (int)
    Source_Zigzag_low_ (float)
    Source_Zigzag_high_ (float)
    upcolor_li__ (color)
    dncolor_li__ (color)
    upcolor_txt__ (color)
    dncolor_txt__ (color)

draw_line_(zigzag_Indicator_, i__lw, i__hg, Scan_No, lw_, hg_, last_l_, last_h_, arr_ad_lw_, arr_ad_hg_, arr_id_lw_, arr_id_hg_, arr_x_P_lw_, arr_x_P_hg_, Num_last_lebel_for_scan_no_123_MS_, Num_last_lebel_for_scan_no_123_MN_, Source_Zigzag_low_, Source_Zigzag_high_, MS_Div_, MN_Div_, Fibonacci_Retracement_, x_P_lb_Re_Fib_, y_P_lb_Re_Fib_, N_Re_Fib_, size_txt_lable, Fibonacci_txt, line_thick_, sty_line_, upcolor_li_, dncolor_li_, upcolor_txt_, dncolor_txt_)
  Parameters:
    zigzag_Indicator_ (bool)
    i__lw (int)
    i__hg (int)
    Scan_No (int)
    lw_ (int)
    hg_ (int)
    last_l_ (int)
    last_h_ (int)
    arr_ad_lw_ (array<int>)
    arr_ad_hg_ (array<int>)
    arr_id_lw_ (array<string>)
    arr_id_hg_ (array<string>)
    arr_x_P_lw_ (array<int>)
    arr_x_P_hg_ (array<int>)
    Num_last_lebel_for_scan_no_123_MS_ (int)
    Num_last_lebel_for_scan_no_123_MN_ (int)
    Source_Zigzag_low_ (float)
    Source_Zigzag_high_ (float)
    MS_Div_ (bool)
    MN_Div_ (bool)
    Fibonacci_Retracement_ (bool)
    x_P_lb_Re_Fib_ (int)
    y_P_lb_Re_Fib_ (float)
    N_Re_Fib_ (string)
    size_txt_lable (string)
    Fibonacci_txt (string)
    line_thick_ (int)
    sty_line_ (string)
    upcolor_li_ (color)
    dncolor_li_ (color)
    upcolor_txt_ (color)
    dncolor_txt_ (color)

draw_line_123(zigzag_Indicator_, scan_no_, lw_, hg_, last_l_, last_h_, lw_D_POINT_ad_, hg_D_POINT_ad_, lw_D_POINT_id_, hg_D_POINT_id_, x_P_123_lw_, x_P_123_hg_, lw_D_P_1__, lw_D_P_2__, lw_D_P_3__, lw_D_P_4__, lw_D_P_5__, hg_D_P_1__, hg_D_P_2__, hg_D_P_3__, hg_D_P_4__, hg_D_P_5__, Num_last_lebel_for_scan_no_123_MS_, Num_last_lebel_for_scan_no_123_MN_, Source_Zigzag_123_F_low_, Source_Zigzag_123_F_high_, MS_Div_123_, MN_Div_123_, Fibonacci_Retracement_123_, x_P_lb_Re_Fib_123_, y_P_lb_Re_Fib_123_, N_Re_Fib_123_, size_txt_lable_lb_, Fibonacci_Re_text_, line_thick_123_, sty_line_123_, upcolor_li_123_, dncolor_li_123_, upcolor_txt_123_, dncolor_txt_123_)
  Parameters:
    zigzag_Indicator_ (bool)
    scan_no_ (int)
    lw_ (int)
    hg_ (int)
    last_l_ (int)
    last_h_ (int)
    lw_D_POINT_ad_ (array<int>)
    hg_D_POINT_ad_ (array<int>)
    lw_D_POINT_id_ (array<string>)
    hg_D_POINT_id_ (array<string>)
    x_P_123_lw_ (array<int>)
    x_P_123_hg_ (array<int>)
    lw_D_P_1__ (int)
    lw_D_P_2__ (int)
    lw_D_P_3__ (int)
    lw_D_P_4__ (int)
    lw_D_P_5__ (int)
    hg_D_P_1__ (int)
    hg_D_P_2__ (int)
    hg_D_P_3__ (int)
    hg_D_P_4__ (int)
    hg_D_P_5__ (int)
    Num_last_lebel_for_scan_no_123_MS_ (int)
    Num_last_lebel_for_scan_no_123_MN_ (int)
    Source_Zigzag_123_F_low_ (float)
    Source_Zigzag_123_F_high_ (float)
    MS_Div_123_ (bool)
    MN_Div_123_ (bool)
    Fibonacci_Retracement_123_ (bool)
    x_P_lb_Re_Fib_123_ (int)
    y_P_lb_Re_Fib_123_ (float)
    N_Re_Fib_123_ (string)
    size_txt_lable_lb_ (string)
    Fibonacci_Re_text_ (string)
    line_thick_123_ (int)
    sty_line_123_ (string)
    upcolor_li_123_ (color)
    dncolor_li_123_ (color)
    upcolor_txt_123_ (color)
    dncolor_txt_123_ (color)

draw_point_123(zigzag_Indicator_123, points_, lw, hg, last_l, last_h, Source_Zigzag_F_low, Source_Zigzag_F_high, arr_x_P_lw_, arr_x_P_hg_, Num_last_lebel_for_scan_no_123_MS_, Num_last_lebel_for_scan_no_123_MN_, size_points, style_label_upper, style_label_lower, upcolor_lebel, dncolor_lebel)
  Parameters:
    zigzag_Indicator_123 (bool)
    points_ (bool)
    lw (int)
    hg (int)
    last_l (int)
    last_h (int)
    Source_Zigzag_F_low (float)
    Source_Zigzag_F_high (float)
    arr_x_P_lw_ (array<int>)
    arr_x_P_hg_ (array<int>)
    Num_last_lebel_for_scan_no_123_MS_ (int)
    Num_last_lebel_for_scan_no_123_MN_ (int)
    size_points (string)
    style_label_upper (string)
    style_label_lower (string)
    upcolor_lebel (color)
    dncolor_lebel (color)
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.