RicardoSantos

MathGeometryCurvesChaikin

Library "MathGeometryCurvesChaikin"
Implements the chaikin algorithm to create a curved path, from assigned points.

chaikin(points_x, points_y, closed) Chaikin algorithm method, uses provided points to generate a smoothed path.
Parameters:
  • points_x: float array, the x value of points.
  • points_y: float array, the y value of points.
  • closed: bool, default=false, is the path closed or not.
Returns: tuple with 2 float arrays.

smooth(points_x, points_y, iterations, closed) Iterate the chaikin algorithm, to smooth a sample of points into a curve path.
Parameters:
  • points_x: float array, the x value of points.
  • points_y: float array, the y value of points.
  • iterations: int, number of iterations to apply the smoothing.
  • closed: bool, default=false, is the path closed or not.
Returns: array of lines.

draw(path_x, path_y, closed) Draw the path.
Parameters:
  • path_x: float array, the x value of the path.
  • path_y: float array, the y value of the path.
  • closed: bool, default=false, is the path closed or not.
Returns: array of lines.

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.