Alex_Dyuk

Deltalex

Индикатор связывает спред (momentum=1) и объем. Если они большие на конкретном баре, то индикатор будет повышенным.
Также учитывается хвосты продаж и покупок. Например спред положительный, объем тоже, но хвост покупок составляет всего 10% от диапазона изменения цены на баре, тогда индикатор будет умножен на эти 10%, тем самым уменьшив его и показывая как бы, что да покупки есть но плохие.
Индикатор подкрашивается в зависимости от направления спреда, зелёный если momentum>1, красный если momentum<1

Скрип следует использовать с теорией VSA

Google translate:
The indicator connects spread (momentum = 1) and volume . If they are large on a particular bar, then the indicator will be raised.
The tails of sales and purchases are also taken into account. For example, the spread is positive, the volume is also, but the buy tail is only 10% of the price change range on the bar, then the indicator will be multiplied by these 10%, thereby decreasing it and showing, as it were, that there are but bad buys.
The indicator is colored depending on the direction of the spread, green if momentum> 1, red if momentum <1

Squeak should be used with VSA theory

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?