RozaniGhani-RG

Price Cross Time Custom Range Interactive

█  OVERVIEW
This indicator was a time-based indicator and intended as educational purpose only based on pine script v5 functions for ta.cross(), ta.crossover() and ta.crossunder().
I realised that there is some overlap price with the cross functions, hence I integrate them into Custom Range Interactive with value variance and overlap displayed into table.
This was my submission for Pinefest #1, I decided to share this as public, I may accidentally delete this as long as i keep as private.

█ INSPIRATION
Inspired by design, code and usage of CAGR. Basic usage of custom range / interactive, pretty much explained here. Credits to TradingView.

█ FEATURES
1. Custom Range Interactive
2. Label can be resize and change color.
3. Label show tooltip for price and time.
4. Label can be offset to improve readability.
5. Table can show price variance when any cross is true.
6. Table can show overlap if found crosss is overlap either with crossover and crossunder.
7. Table text color automatically change based on chart background (light / dark mode).
8. Source 2 is drawn as straight line, while Source 1 will draw as label either above line for crossover, below line for crossunder and marked 'X' if crossing with Source 2's line.
9. Cross 'X' label can be offset to improve readability.
10. Both Source 1 and Source 2 can select Open, Close, High and Low, which can be displayed into table.

█ LIMITATIONS
1. Table is limited to intraday timeframe only as time format is not accurate for daily timeframe and above. Example daily timeframe will give result less 1 day from actual date.
2. I did not include other sources such external source or any built in sources such as hl2, hlc3, ohlc4 and hlcc4.

█ CODE EXPLAINATION
I pretty much create custom function with method which returns tuple value.
method crossVariant(float price = na, chart.point ref = na) =>
  cross = ta.cross(   price, ref.price)
  over = ta.crossover( price, ref.price)
  under = ta.crossunder(price, ref.price)
  [cross, over , under]

Unfortunately, I unable make the labels into array which i plan to return string value by getting the text value from array label, hence i use label.all and add incremental int value as reference.
series label labelCross = na, labelCross.delete()
var int num = 0
if over
	num += 1
  labelCross := label.new()
if under
	num += 1
  labelCross := label.new()
if cross 
  num += 1
  labelCross := label.new()

I realised cross value can be overlap with crossover and crossunder, hence I add bool to enable force overlap and add additional bools.
series label labelCross = na, labelCross.delete()
var int num = 0
if forceOverlap
  if over
    num += 1
    labelCross := label.new()
  if under
    num += 1
    labelCross := label.new()
  if cross 
    num += 1
    labelCross := label.new()
else
  if cross and over
    num += 1
    labelCross := label.new()
  if cross and under
    num += 1
    labelCross := label.new()
  if cross and not over and not under
    num += 1
    labelCross := label.new()

█ USAGE / EXAMPLES

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?