niquedegraaff

Tooltip

niquedegraaff Zaktualizowano   
Library "Tooltip"
This library helps creating and managing nice looking data (key/value) tooltips that you can use for
labels. The tooltips data key/value will align automatically. It is optional to convert the data to a values only string too.

method addSpacesToKey(this)
  Calculates the amount of spaces needed after the key to make it the key least 4 characters wide.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Data) The Data.

method addTabs(this, longestKeyLength)
  Calculates the amount of tabs to be used.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Data) The Data.
    longestKeyLength (int)

method longestKeyLength(this)
  Returns the length of the longest key string in the array.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Tooltip) The object to work with.
@return (int) The length of the key.

method toString(tooltips, withKey)
  Helper function for the tooltip.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    tooltips (Data)
    withKey (bool): (bool) Wether to create a string with keys in it.
@return (string) The string

new()
  Creates a new array to store tooltip data in
@return (Data) The data array.

Data
  Key/Value pair for tooltips
  Fields:
    key (series string)
    value (series string)
Informacje o Wersji:
v2 | Fixed bug where amount of tabs and spaces were calculated incorrectly when the key was shorter than the size of a tab (4 chars)

Added:
method fill(this, longestKeyLength)
  Calculates the amount of spaces and tabs to align all values.
  Namespace types: Data
  Parameters:
    this (Data): (Data) The Data.
    longestKeyLength (int)

Removed:
method addSpacesToKey(this)
  Calculates the amount of spaces needed after the key to make it the key least 4 characters wide.

method addTabs(this, longestKeyLength)
  Calculates the amount of tabs to be used.
Informacje o Wersji:
v3 | Fixed more alignment bugs.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.