everget

ColorPalettes

This is my first public (and I hope not the last) library providing different color palettes used for data visualization. Each palette can contain either 3 to 9 colors or 3 to 11 colors.

So there you go. Happy New Year!

I want your new year to be as colorful, vibrant and rich as these color palettes.

Dedicated to @veryfid. RIP, dude.

---

Library "ColorPalettes"
A library of various color palettes for data visualization

Reds(n)
  A function to generate the sequential `Reds` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Reds` palette.

Blues(n)
  A function to generate the sequential `Blues` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Blues` palette.

Greens(n)
  A function to generate the sequential `Greens` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Greens` palette.

Purples(n)
  A function to generate the sequential `Purples` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Purples` palette.

Oranges(n)
  A function to generate the sequential `Oranges` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Oranges` palette.

Greys(n)
  A function to generate the sequential `Greys` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Greys` palette.

YlGn(n)
  A function to generate the sequential `YlGn` (Yellow/Green) palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `YlGn` palette.

YlGnBu(n)
  A function to generate the sequential `YlGnBu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `YlGnBu` palette.

GnBu(n)
  A function to generate the sequential `GnBu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `GnBu` palette.

BuGn(n)
  A function to generate the sequential `BuGn` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `BuGn` palette.

PuBuGn(n)
  A function to generate the sequential `PuBuGn` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `PuBuGn` palette.

PuBu(n)
  A function to generate the sequential `PuBu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `PuBu` palette.

BuPu(n)
  A function to generate the sequential `BuPu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `BuPu` palette.

RdPu(n)
  A function to generate the sequential `RdPu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `RdPu` palette.

PuRd(n)
  A function to generate the sequential `PuRd` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `PuRd` palette.

OrRd(n)
  A function to generate the sequential `OrRd` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `OrRd` palette.

YlOrRd(n)
  A function to generate the sequential `YlOrRd` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `YlOrRd` palette.

YlOrBr(n)
  A function to generate the sequential `YlOrBr` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `YlOrBr` palette.

Inferno(n)
  A function to generate the sequential `Inferno` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Inferno` palette.

Magma(n)
  A function to generate the sequential `Magma` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Magma` palette.

Plasma(n)
  A function to generate the sequential `Plasma` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Plasma` palette.

Viridis(n)
  A function to generate the sequential `Viridis` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Viridis` palette.

Cividis(n)
  A function to generate the sequential `Cividis` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Cividis` palette.

Spectral(n)
  A function to generate the diverging `Spectral` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Spectral` palette.

Turbo(n)
  A function to generate the diverging `Turbo` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `Turbo` palette.

BrBG(n)
  A function to generate the diverging `BrBG` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `BrBG` palette.

PiYG(n)
  A function to generate the diverging `PiYG` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `PiYG` palette.

PRGn(n)
  A function to generate the diverging `PRGn` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `PRGn` palette.

PuOr(n)
  A function to generate the diverging `PuOr` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `PuOr` palette.

RdBu(n)
  A function to generate the diverging `RdBu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `RdBu` palette.

RdGy(n)
  A function to generate the diverging `RdGy` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `RdGy` palette.

RdYlBu(n)
  A function to generate the diverging `RdYlBu` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `RdYlBu` palette.

RdYlGn(n)
  A function to generate the diverging `RdYlGn` palette of the specified size.
  Parameters:
    n (int) The size of the output palette to generate. Default is 9.
  Returns: An array of colors from the `RdYlGn` palette.

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.