RicardoSantos

WIPNNetwork

Library "WIPNNetwork"
this is a work in progress ( WIP ) and prone to have some errors, so use at your own risk...
let me know if you find any issues..

Method for a generalized Neural Network.

network(x) Generalized Neural Network Method.
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns
Informacje o Wersji: v2 update for using matrices

Updated:
network(x) Generalized Neural Network Method.
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.