ubiquity

Signal_Data_2021_09_09__2021_11_18

Library "Signal_Data_2021_09_09__2021_11_18"
Functions to support my timing signals system

import_start_time( harmonic ) get the start time for each harmonic signal
  Parameters:
    harmonic: is an integer identifying the harmonic
  Returns: the starting timestamp of the harmonic data

import_signal(index, harmonic ) access point for pre-processed data imported here by copy paste
  Parameters:
    index: is the current data index, use 0 to initialize
    harmonic: is the data set to index, use 0 to initialize
  Returns: the data from the indicated harmonic array starting at index, and the starting timestamp of that data
Informacje o Wersji: v2 added a length parameter to return the length of an array

Updated:
import_signal(index, harmonic, length) access point for pre-processed data imported here by copy paste
  Parameters:
    index: is the current data index, use 0 to initialize
    harmonic: is the data set to index, use 0 to initialize
    length: when true returns the length of the indicated harmonic array rather than the data
  Returns: the data from the indicated harmonic array starting at index, and the starting timestamp of that data
Informacje o Wersji: v3 change name of 'length' parameter to 'get_length'

Updated:
import_signal(index, harmonic, get_length) access point for pre-processed data imported here by copy paste
  Parameters:
    index: is the current data index, use 0 to initialize
    harmonic: is the data set to index, use 0 to initialize
    get_length: when true returns the length of the indicated harmonic array rather than the data
  Returns: the data from the indicated harmonic array starting at index, and the starting timestamp of that data
Informacje o Wersji: v4 debugging...
Informacje o Wersji: v5
Informacje o Wersji: v6
Informacje o Wersji: v7
Informacje o Wersji: v8
Informacje o Wersji: v9 refactored to put the strings in the global scope. Hoping that will help conserve memory in the local function scope.
Informacje o Wersji: v10
Informacje o Wersji: v11 different initialization method
Informacje o Wersji: v12 updates to conserve time and memory initializing the data
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.