HeWhoMustNotBeNamed

eHarmonicpatternsLogScale

HeWhoMustNotBeNamed Wizard Zaktualizowano   
Library "eHarmonicpatternsLogScale"
Library provides functions to scan harmonic patterns both or normal and log scale

getSupportedPatterns()

get_prz_range(x, a, b, c, patternArray, errorPercent, start_adj, end_adj, logScale)
  Provides PRZ range based on BCD and XAD ranges
  Parameters:
    x: X coordinate value
    a: A coordinate value
    b: B coordinate value
    c: C coordinate value
    patternArray: Pattern flags for which PRZ range needs to be calculated
    errorPercent: Error threshold
    start_adj: - Adjustments for entry levels
    end_adj: - Adjustments for stop levels
    logScale: - calculate on log scale. Default is false
  Returns: Start and end of consolidated PRZ range

get_prz_range_xad(x, a, b, c, patternArray, errorPercent, start_adj, end_adj, logScale)
  Provides PRZ range based on XAD range only
  Parameters:
    x: X coordinate value
    a: A coordinate value
    b: B coordinate value
    c: C coordinate value
    patternArray: Pattern flags for which PRZ range needs to be calculated
    errorPercent: Error threshold
    start_adj: - Adjustments for entry levels
    end_adj: - Adjustments for stop levels
    logScale: - calculate on log scale. Default is false
  Returns: Start and end of consolidated PRZ range

get_projection_range(x, a, b, c, patternArray, errorPercent, start_adj, end_adj, logScale)
  Provides Projection range based on BCD and XAD ranges
  Parameters:
    x: X coordinate value
    a: A coordinate value
    b: B coordinate value
    c: C coordinate value
    patternArray: Pattern flags for which PRZ range needs to be calculated
    errorPercent: Error threshold
    start_adj: - Adjustments for entry levels
    end_adj: - Adjustments for stop levels
    logScale: - calculate on log scale. Default is false
  Returns: Array containing start and end ranges

isHarmonicPattern(x, a, b, c, d, flags, defaultEnabled, errorPercent, logScale)
  Checks for harmonic patterns
  Parameters:
    x: X coordinate value
    a: A coordinate value
    b: B coordinate value
    c: C coordinate value
    d: D coordinate value
    flags: flags to check patterns. Send empty array to enable all
    defaultEnabled
    errorPercent: Error threshold
    logScale: - calculate on log scale. Default is false
  Returns: Array of boolean values which says whether valid pattern exist and array of corresponding pattern names

isHarmonicProjection(x, a, b, c, flags, defaultEnabled, errorPercent, logScale)
  Checks for harmonic pattern projection
  Parameters:
    x: X coordinate value
    a: A coordinate value
    b: B coordinate value
    c: C coordinate value
    flags: flags to check patterns. Send empty array to enable all
    defaultEnabled
    errorPercent: Error threshold
    logScale: - calculate on log scale. Default is false
  Returns: Array of boolean values which says whether valid pattern exist and array of corresponding pattern names.
Informacje o Wersji:
v2

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.