LonesomeTheBlue

Technical Rank

LonesomeTheBlue Wizard Zaktualizowano   
Hello Traders,

Technical Rank (TR) was authored by John Murphy. Technical Rank shows how a security is performing relative to its peers . Multiple moving averages, rate of change and the Relative Strength Index ( RSI ) indicators are used to calculate the Technical Rank. These values are mathematically manipulated with percentage factors and then summed together. there are 3 parts, long term, middle term and short term. for Long term part Moving Average with length 200 (30%) and Rate of Change with the length 125 (30%) are used, for middle term part, Moving Average with length 50 (15%) and Rate of Change with the length 20 (15%) are used and for short term part, PPO (5%) and RSI (5%) used.


Technical Rank is created using the following formula and weightings:
Long-Term Indicators (weighting): Percent above/below the 200-day exponential moving average ( EMA ) (30% weight) and the 125-day rate-of-change ( ROC ) (30% weight).
Medium-Term Indicators (weighting): Percent above/below 50-day EMA (15%) and the 20-day rate-of-change (15%).
Short-Term Indicators (weighting): Three-day slope of percentage price oscillator histogram divided by three (5%) and the relative strength index (5%).


The scripts calculates Technical Rank for 10 different securities and sorts them by Technical Rank value. A ranking of zero indicates the stock is the weakest in the group technically. A rank of 100 indicates the stock ranks highest in terms of technical performance. An increasing Technical Rank means the stock's price performance is showing strength relative to the group of stock being analyzed. A decreasing Technical Rank shows deteriorating relative price performance. Securities in the top 3-4 will have a technical rank of 70 or higher. You should focus on these relatively strong securities for potential long positions on pullbacks. You can also use the technical rank to avoid weak securities (in the bottom 3-4). I recommend you to check Technical Rank for the securities in multiple time frames.

You can choose the symbols as you want but you should choose the symbols with the same session info. for example only Cryptos, only Stocks, only FX pairs etc. (not mix of them).


Enjoy!
Informacje o Wersji:
Number of Symbols increased to 20. now you can enter 20 symbols for Technical Rank (it was 10). of course you don't have to enter 20 symbols, you can leave some of them empty.
Informacje o Wersji:
now it shows Technical Rank in 2 panels. (Users request)
also Offset option added. you can change the location of the panel. for example set it 100, then it will be shown in the middle.

you can combine some Technical Rank indicators in a window. so different type of securities in same window. FX pairs in a panel, Stocks in anohter, cryptos in anohter etc.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?