AlgoAlpha

Limited Growth Stock-to-Flow (LGS2F) [AlgoAlpha]

Description:
The "∂ Limited Growth Stock-to-Flow (LG-S2F)" indicator, developed by AlgoAlpha, is a technical analysis tool designed to analyze the price of Bitcoin (BTC) based on the Stock-to-Flow model. The indicator calculates the expected price range of BTC by incorporating variables such as BTC supply, block height, and model parameters. It also includes error bands to indicate potential overbought and oversold conditions.

How it Works:
The LG-S2F indicator utilizes the Stock-to-Flow model, which measures the scarcity of an asset by comparing its circulating supply (stock) to its newly produced supply (flow). In this script, the BTC supply and block height data are obtained to calculate the price using the model formula. The formula includes coefficients (a, b, c) and exponentiation functions to derive the expected price.

The script incorporates error bands based on uncertainty values derived from the standard errors of the model parameters. These error bands indicate the potential range of variation in the expected price, accounting for uncertainties in the model's parameters. The upper and lower error bands visualize potential overbought and oversold conditions, respectively.

Usage:
Traders can utilize the LG-S2F indicator to gain insights into the potential price movements of Bitcoin. The indicator's main line represents the expected price, while the error bands highlight the potential range of variation. Traders may consider taking long positions when the price is near or below the lower error band and short positions when the price is close to or above the upper error band.

It's important to note that the LG-S2F indicator is specifically designed for Bitcoin and relies on the Stock-to-Flow model. Users should exercise caution and consider additional analysis and factors before making trading decisions solely based on this indicator.

Originality:
The LG-S2F indicator, developed by QuantMario and AlgoAlpha, is an original implementation that combines the Stock-to-Flow model with error bands to provide a comprehensive view of BTC's potential price range. While the concept of Stock-to-Flow analysis exists, the specific calculations, incorporation of error bands, and customization options in this script are unique to QuantMario's methodology. The script is released under Mozilla Public License 2.0, allowing users to utilize and modify it while adhering to the license terms.

🚨Get premium: algoalpha.io

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?