AlphaViz

Contrast Color Library

This lightweight library provides a utility method that analyzes any provided background color and automatically chooses the optimal black or white foreground color to ensure maximum visual contrast and readability.

🟠 Algorithm

The library utilizes the HSP Color Model to calculate the brightness of the background color. The formula for this calculation is as follows:
brightness = sqrt(0.299 * R^2 + 0.587 * G^2 + 0.114 * B^2 )
The library chooses black as the foreground color if the brightness exceeds the threshold (default 0.5), and white otherwise.

专业缠论指标: alphaviz.pro/chanlun
Email: contact@alphaviz.pro
Discord: discord.gg/w2fFtNega4
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.