dokang

POA

dokang Zaktualizowano   
Library "POA"
This library is a client script for making a webhook signal formatted string to POABOT server.

entry_message(password, percent, leverage, kis_number)
  Create a entry message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage: (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

close_message(password, percent, kis_number)
  Create a close message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for close based on your wallet balance.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

exit_message(password, percent)
  Create a exit message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for exit based on your wallet balance.
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

in_trade(start_time, end_time)
  Create a trade start line
  Parameters:
    start_time: (int) The start of time.
    end_time: (int) The end of time.
  Returns: (bool) Get bool for trade based on time range.
Informacje o Wersji:
v2

업데이트됨
entry_message(password, percent, leverage, kis_number, exchange, base, quote, side, qty)
  Create a entry message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage: (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
    exchange
    base
    quote
    side
    qty
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

close_message(password, percent, kis_number, exchange, base, quote, side, qty)
  Create a close message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for close based on your wallet balance.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
    exchange
    base
    quote
    side
    qty
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

exit_message(password, percent, kis_number, exchange, base, quote, side, qty)
  Create a exit message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for exit based on your wallet balance.
    kis_number
    exchange
    base
    quote
    side
    qty
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.
Informacje o Wersji:
v3

add manual_message function
manual_message(password, exchange, base, quote, side, qty, price, percent, leverage, kis_number, order_name)
  Create a manual message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    exchange: (string) The exchange
    base: (string) The base
    quote: (string) The quote of order message
    side: (string) The side of order messsage
    qty: (float) The qty of order message
    price: (float) The price of order message
    percent: (float) The percent for order based on your wallet balance.
    leverage: (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
    order_name: (string) The name of order message
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

update
entry_message(password, percent, leverage, kis_number)
  Create a entry message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for entry based on your wallet balance.
    leverage: (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

close_message(password, percent, kis_number)
  Create a close message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for close based on your wallet balance.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

exit_message(password, percent, kis_number)
  Create a exit message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    percent: (float) The percent for exit based on your wallet balance.
    kis_number
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.
Informacje o Wersji:
v4

update: qty param is optional
manual_message(password, exchange, base, quote, side, qty, price, percent, leverage, kis_number, order_name)
  Create a manual message for POABOT
  Parameters:
    password: (string) The password of your bot.
    exchange: (string) The exchange
    base: (string) The base
    quote: (string) The quote of order message
    side: (string) The side of order messsage
    qty: (float) The qty of order message
    price: (float) The price of order message
    percent: (float) The percent for order based on your wallet balance.
    leverage: (int) The leverage of entry. If not set, your levereage doesn't change.
    kis_number: (int) The number of koreainvestment account.
    order_name: (string) The name of order message
  Returns: (string) A json formatted string for webhook message.

in_trade(start_time, end_time, overlay, min, max)
  Create a trade start line
  Parameters:
    start_time: (int) The start of time.
    end_time: (int) The end of time.
    overlay: (bool) The overlay of line
    min: (float) The min value of overlay range
    max: (float) The max value of overlay range
  Returns: (bool) Get bool for trade based on time range.
Informacje o Wersji:
v5, Update in_trade function to work in non-overlay mode
in_trade(start_time, end_time)
  Create a trade start line
  Parameters:
    start_time: (int) The start of time.
    end_time: (int) The end of time.
  Returns: (bool) Get bool for trade based on time range.
Informacje o Wersji:
v6
BINANCE PERPETUAL FUTURES prefix change (PERP -> .P)
Informacje o Wersji:
v7, add strategy wrapper.
Informacje o Wersji:
V8, update entry/order method

알고리즘 트레이딩, 파인스크립트, 자동매매를 다루고 있습니다

[파인스크립트 무료강의]
gojdk.com/pinescript-start

[파인스크립트 with 자동매매]
gojdk.com/pinescript-tradinghook

[유튜브]
gojdk.com/youtube

[디스코드]
gojdk.com/discord
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.