TFlab

Engulfing [TradingFinder] Bullish & Bearish CandleStick Pattern

🔵Introduction
The candlestick engulfing pattern is important pattern in technical analysis that can be observed in candlestick charts. This pattern occurs when a complete candle engulfs or "engulfs" the body of a previous candle, meaning that the body of the new candle completely covers the body of the previous candle.
The candlestick engulfing pattern has two types: the bullish engulfing pattern and the bearish engulfing pattern.
• Bullish Engulfing Pattern: This pattern occurs when a market candle opens with a larger and higher body than the previous market candle and completely covers the body of the previous candle. This pattern may indicate the presence of strong buying pressure and a potential change in price direction upwards.
• Bearish Engulfing Pattern: This pattern occurs when a market candle opens with a larger and lower body than the previous market candle and completely covers the body of the previous candle. This pattern may indicate the presence of strong selling pressure and a potential change in price direction downwards.
The candlestick engulfing pattern is usually used as a valid signal for a change in price direction in the market and can enhance a combination of crossover investments and technical analysis. However, it should always be evaluated alongside other indicators and market factors, and counter decisions should be made accordingly.

🔵Recognition Method
Correct, the candlestick engulfing pattern is one of the important patterns in technical analysis that is typically used as a strong signal for a valid change in price direction in the market. This pattern occurs when a candle (usually in the market) opens with a larger and higher (for bullish engulfing pattern) or lower (for bearish engulfing pattern) body than a previous market candle and completely covers the body of the previous candle.
Example of Bullish Engulfing Pattern:
• First Candle: A bearish (downward) candle with a small red body.
• Second Candle: A bullish (upward) candle with a larger body that completely covers the body of the previous candle.
This pattern may indicate a change in price direction from downward to upward.
Example of Bearish Engulfing Pattern:
• First Candle: A bullish (upward) candle with a small green body.
• Second Candle: A bearish (downward) candle with a larger body that completely covers the body of the previous candle.
This pattern may indicate a change in price direction from upward to downward.
The most important point is that the candlestick engulfing pattern should be carefully considered and always evaluated alongside other market indicators and overall conditions. For example, the engulfing pattern near important support or resistance levels, during significant market command changes, or accompanied by other technical signals can have greater signaling power.

🟣"Bullish Engulfing" Candle
• The first candle is bullish and the second candle is bearish.
• At the end of a downtrend.
• The closing of the first candle is above the opening of the second candle.
• The high of the first candle is higher than the high of the second candle.
Optimal Condition:
• The closing of the first candle is higher than the high of the second candle.
• More than 80% of the first candle is bullish.

🟣"Bearish Engulfing" Candle
• The first candle is bearish and the second candle is bullish.
• At the end of an uptrend.
• The closing of the first candle is below the opening of the second candle.
• The low of the first candle is lower than the low of the second candle.
Optimal Condition:
• The closing of the first candle is below the opening of the second candle.
• More than 80% of the first candle is bearish.

🔵Settings
The "Engulf Filter" option allows the "Optimal Condition" to be executed and will show fewer candlesticks.

🔵Status
Off: Default mode, showing more identifications.
• Green color indicates optimal "Bullish Engulfing" candles.
• Red color indicates optimal "Bearish Engulfing" candles.

On: By changing the default to "On," the number of identifications decreases and the optimal condition is applied.

• Blue color indicates "Bullish Engulfing" candles.
• Black color indicates "Bearish Engulfing" candles.

🟣Important Note
"Engulfing" candles are very useful signals in the direction of the overall trend, but we do not expect a suitable movement from "Engulfing" candles against the trend.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?