dandrideng

simple_squares_regression

Library "simple_squares_regression"
simple_squares_regression: simple squares regression algorithm to find the optimal price interval for a given time period

basic_ssr(series, series, series) basic_ssr: Basic simple squares regression algorithm
  Parameters:
    series: float src: the regression source such as close
    series: int region_forward: number of candle lines at the right end of the regression region from the current candle line
    series: int region_len: the length of regression region
  Returns: left_loc, right_loc, reg_val, reg_std, reg_max_offset

search_ssr(series, series, series, series) search_ssr: simple squares regression region search algorithm
  Parameters:
    series: float src: the regression source such as close
    series: int max_forward: max number of candle lines at the right end of the regression region from the current candle line
    series: int region_lower: the lower length of regression region
    series: int region_upper: the upper length of regression region
  Returns: left_loc, right_loc, reg_val, reg_level, reg_std_err, reg_max_offset
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.