praveensam001

RPS Oscillator

Good day to everyone!

How RPS Oscillator is different and useful while taking positions?

RPS Oscillator is a volume weighted oscillator which provides major buy/sell signals (Look for Green Up and Red Down Signals).
Users can enable to show leading (minor) buy/sell signals (Look for small Green/Red Circles). By default, it's disabled to avoid too many calls.

How to take trades using RPS Oscillator?
RPS Oscillator has a moving average with three colors.
  • Aqua - Uptrend
  • Yellow - Probable Trend Reversal or Major Volatile Move Coming
  • Red - Downtrend

How to find the strength of the trend using RPS Oscillator?
  • The uptrend is strong when you see the moving average in aqua color moving upwards.
  • The downtrend is strong when you see the moving average in red color moving downwards.
  • Avoid take any positions when the moving average is going sideways.

How to use the divergence in the RPS Oscillator?
  • The Bullish divergence gives the alert for the trend reversal to the upside.
  • The Bearish divergence gives the alert for the trend reversal to the downside.
  • The Hidden Bullish divergence gives the alert for the trend correction to the upside.
  • The Hidden Bearish divergence gives the alert for the trend correction to the downside.

How to get notified through RPS Oscillator without keeping eyes on the charts?
You can configure alerts for major happenings in the oscillator.

~RPS~
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?