Electrified

LocalLimit

Library "LocalLimit"
Calculates the local upper or local lower limit for a given series. Applying multiple passes produces what appears like support or resistance levels.
See Local Limits for more detail.

upper( src ) Produces the recent local upper limit for a given series.
  Parameters:
    src: The source series to derive from.

lower( src ) Produces the recent local lower limit for a given series.
  Parameters:
    src: The source series to derive from.
Informacje o Wersji: v2 Added option for padding.

Updated:
upper(src, padding) Produces the recent local upper limit for a given series.
  Parameters:
    src: The source series to derive from.
    padding: Gives some extra room when lowering the level.

lower(src, padding) Produces the recent local lower limit for a given series.
  Parameters:
    src: The source series to derive from.
    padding: Gives some extra room when raising the level.
Informacje o Wersji: v3 Fixed issue with na padding causing nothing to show.
Informacje o Wersji: v4 Handle NA values.
Informacje o Wersji: v5 Restored previous demo code. Added trend function.
Informacje o Wersji: v6 added trend function (missing export).

Added:
trend(src) Determines the local trend of a series that and persists the trend if the value is unchanged.
  Parameters:
    src: The source series to derive from.
@return +1 when the trend is up; -1 when the trend is down; 0 if the trend is not yet established.
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.