LazyBear

No Volume SVAPO [LazyBear]

This is a no-volume version of Vervoort's SVAPO. The original version is @ Since it doesn't include volume in its calculations, you can use this on FX.

More info on SVAPO:
More info:
stocata.org/ta_en/proprietary.html
stocata.org/youtube/video_003.html

BTW, this is my 150th script. Plenty more to come, my to-publish queue is still full of new stuff :)

For a complete list of my other indicators, do check out the links below:
- GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...
- Chart:

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("No Volume SVAPO [LazyBear]", shorttitle="SVAPO_NOVOL_LB")
length=input(8, title="SVAPO Period", minval=2, maxval=20)
cutoff=input(1, title="Minimum %o price change", maxval=10, minval=0)
devH=input(1.5, title="Stdev High", maxval=5, minval=0.1)
devL=input(1.3, title="Stdev Low", maxval=5, minval=0.1)
stdevper=input(100, title="Stdev Period", maxval=200, minval=1)

calc_tema(s, length) =>
  ema1 = ema(s, length)
  ema2 = ema(ema1, length)
  ema3 = ema(ema2, length)
  3 * (ema1 - ema2) + ema3

calc_linregslope(C, tp) =>
  ((tp*(sum(cum(1)*C,tp)))-(sum(cum(1),tp)*(sum(C,tp))))/((tp*sum(pow(cum(1),2),tp))-pow(sum(cum(1),tp),2))

calc_OR2(x) => 
  y=x // To force expr evaluation
  (y == true) or (y[1] == true)

src=close
haOpen=(ohlc4[1] + nz(haOpen[1]))/2
haCl=(ohlc4+haOpen+max(high, haOpen)+min(low, haOpen))/4
haC=calc_tema(haCl, round(length/1.6))
vma=sma(src, length*5)
vave=vma[1]
vmax=2*vave
vc=iff(src<vmax, src, vmax)
vtr=calc_tema(calc_linregslope(src, length), length)
svapo=calc_tema(sum(iff(haC>(nz(haC[1])*(1+cutoff/1000)) and calc_OR2((vtr>=nz(vtr[1]))), vc, iff(haC<(nz(haC[1])*(1-cutoff/1000)) and calc_OR2((vtr>nz(vtr[1]))),-vc,0)), length)/(vave+1),length)
plot(devH*stdev(svapo,stdevper), color=red, style=3)
plot(-devL*stdev(svapo,stdevper), color=green, style=3)
plot(0, color=gray, style=3)
plot(svapo, color=maroon, linewidth=2)