RicardoSantos

FunctionNNPerceptron

Library "FunctionNNPerceptron"
Perceptron Function for Neural networks.

function(inputs, weights, bias, activation_function, alpha, scale) generalized perceptron node for Neural Networks.
  Parameters:
    inputs: float array, the inputs of the perceptron.
    weights: float array, the weights for inputs.
    bias: float, default=1.0, the default bias of the perceptron.
    activation_function: string, default='sigmoid', activation function applied to the output.
    alpha: float, default=na, if required for activation.
    scale: float, default=na, if required for activation.
@outputs float

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.