CyberMensch

Last Available Bar Info

CyberMensch Zaktualizowano   
Library "Last_Available_Bar_Info"

getLastBarTimeStamp()

getAvailableBars()

This simple library is built with an aim of getting the last available bar information for the chart. This returns a constant value that doesn't change on bar change.
For backtesting with accurate results on non standard charts, it will be helpful. (Especially if you are using non standard charts like Renko Chart).

Methods

getLastBarTimeStamp()
: Returns Timestamp of the last available bar (Constant)

getAvailableBars()
:Returns Number of Available Bars on the chart (Constant)


Example

import paragjyoti2012/Last_Available_Bar_Info/v1 as LastBarInfo

last_bar_timestamp=LastBarInfo.getLastBarTimeStamp()
no_of_bars=LastBarInfo.getAvailableBars()

If you are using Renko Charts, for backtesting, it's necesary to filter out the historical bars that are not of this timeframe.
In Renko charts, once the available bars of the current timeframe (based on your Tradingview active plan) are exhausted,
previous bars are filled in with historical bars of higher timeframe. Which is detrimental for backtesting, and it leads to unrealistic results.
To get the actual number of bars available of that timeframe, you should use this security function to get the timestamp for the last (real) bar available.

tf=timeframe.period
real_available_bars = request.security(syminfo.ticker, tf , LastBarInfo.getAvailableBars() , lookahead = barmerge.lookahead_off)
last_available_bar_timestamp = request.security(syminfo.ticker, tf , LastBarInfo.getLastBarTimeStamp() , lookahead = barmerge.lookahead_off)


Informacje o Wersji:
v2
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.