hermes_trisme

HT: Levels Lib

Library "Levels"

method initialize(id)
  Namespace types: levels_collection
  Parameters:
    id (levels_collection)

method create_level(id, name, value, level_start_bar, level_color, show)
  Namespace types: levels_collection
  Parameters:
    id (levels_collection)
    name (string)
    value (float)
    level_start_bar (int)
    level_color (color)
    show (bool)

method set_level(id, name, value, level_start_bar, show)
  Namespace types: levels_collection
  Parameters:
    id (levels_collection)
    name (string)
    value (float)
    level_start_bar (int)
    show (bool)

method find_resistance(id)
  Namespace types: levels_collection
  Parameters:
    id (levels_collection)

method find_support(id)
  Namespace types: levels_collection
  Parameters:
    id (levels_collection)

method draw_level(id)
  Namespace types: level_info
  Parameters:
    id (level_info)

method draw_all_levels(id)
  Namespace types: levels_collection
  Parameters:
    id (levels_collection)

level_info
  Fields:
    name (series__string)
    value (series__float)
    bar_num (series__integer)
    level_line (series__line)
    line_start_bar (series__integer)
    level_color (series__color)
    show (series__bool)
    ss (series__bool)
    sr (series__bool)

levels_collection
  Fields:
    levels (array__|level_info|#OBJ)

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.