AOSSA_Traders

Open, Open +/- EMA ATR Lines with Labels

AOSSA_Traders Zaktualizowano   
This indicator provides traders with a clear visualization of the opening price and its potential movement range for a specific timeframe, based on the Exponential Moving Average (EMA) of the Average True Range (ATR).

Features:

Opening Price Line: A green line representing the opening price for the chosen timeframe.
EMA ATR Lines:
An upper blue line, calculated as the opening price plus the EMA of the ATR.
A lower blue line, calculated as the opening price minus the EMA of the ATR.
Labels: Each line comes with a label on its right side, displaying the price level and, for the EMA ATR lines, the distance in pips from the opening price.
Custom Timeframes: Users can select their desired timeframe for calculations, making this tool versatile for different trading strategies.

Usage:

The EMA-smoothed ATR provides a measure of volatility. By plotting this value above and below the opening price, traders get a sense of potential price movement for the selected timeframe. This can be particularly useful for setting stop losses, take profit levels, or identifying breakout points.

For instance, if the price breaks above the upper EMA ATR line, it might indicate a potential upward move, especially if other market conditions align.

Customization:

Timeframe: Choose from various timeframes like 1-minute, 5-minutes, daily, weekly, and more.
ATR Length: Adjust the length of the ATR for more or less sensitivity.

This indicator is designed to offer traders a quick way to gauge potential price movement for their chosen timeframe. By combining the principles of the opening price and volatility measured by the EMA-smoothed ATR, it provides a straightforward yet powerful tool for various trading scenarios.
Informacje o Wersji:
Color correction update
Informacje o Wersji:
Timeframe selection updated.
Informacje o Wersji:
Labels moved so they do not obstruct current price action.
Labels contrasted for easier reading.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?