Lollo22

No Emotions indicator- Execute your trading plan EMOTIONLESS

Emotions are one of the most important variable in trading

With this indicator you can execute your trade without any feelings ruining your plan

The idea is simple: you can monitor your trades by just looking at a row of colored squares, no need to watch the charts once entered a trade

Green square= you are in profit
Red square = you are in a loss

Yellow cross on green square = take profit hit
Purple cross on red square = stoploss hit

Just input the symbol, entry price (entrata), take profit and stoploss

From there, just watch the squares and no charts

Each row of squares is an entry, you can input up to 3 entries in this version

No Emotions= perfect trading execution

The code is protected but anyone can use it

if you enjoy this free indi , check out my main creation called "Stochastics Real Deal Indicator"
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?