luminaryfi

Risk Metrics: beta 'β', correl 'ρxy', stdev 'σ', variance 'σ²'

luminaryfi Zaktualizowano   
Portfolio Risk Metrics (Part I):

beta 'β'


The beta coefficient can be interpreted as follows:

β =1 exactly as volatile as the market
β >1 more volatile than the market
β <1>0 less volatile than the market
β =0 uncorrelated to the market
β <0 negatively correlated to the market

excerpt from the Corporate Finance Institute


correlation coefficient 'ρxy'

The correlation coefficient is a value that indicates the strength of the relationship between variables.
The coefficient can take any values from -1 to 1. The interpretations of the values are:

-1: Perfect negative correlation. The variables tend to move in opposite directions
(i.e., when one variable increases, the other variable decreases).

0: No correlation. The variables do not have a relationship with each other.

1: Perfect positive correlation. The variables tend to move in the same direction
(i.e., when one variable increases, the other variable also increases).

excerpt from the Corporate Finance Institute

standard deviation 'σ'

68% of returns will fall within 1 standard deviation of the arithmetic mean
95% of returns will fall within 2 standard deviations of the arithmetic mean
99% of returns will fall within 3 standard deviations of the arithmetic mean

excerpt from Corporate Finance Institute

variance 'σ²'

In investing, variance is used to compare the relative performance of each asset in a portfolio.
Because the results can be difficult to analyze, standard deviation is often used instead of variance.
In either case, the goal for the investor is to improve asset allocation.

excerpt from Investopedia

Informacje o Wersji: Conversion from percentages to decimals for better plot/visualization consistency.
Added ρxy² (correlation squared).
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?