NoveltyTrade

Risk Management Chart

█ OVERVIEW

Risk Management Chart allows you to calculate and visualize equity and risk depend on your risk-reward statistics which you can set at the settings.
This script generates random trades and variants of each trade based on your settings of win/loss percent and shows it on the chart as different polyline and also shows thick line which is average of all trades.
It allows you to visualize and possible to analyze probability of your risk management. Be using different settings you can adjust and change your risk management for better profit in future.
It uses compound interest for each trade.
Each variant of trade is shown as a polyline with color from gradient depended on it last profit.
Also I made blurred lines for better visualization with function :
poly(_arr, _col, _t, _tr) =>
    for t = 1 to _t
        polyline.new(_arr, false, false, xloc.bar_index, color.new(_col, 0 + t * _tr), line_width = t)

█ HOW TO USE

Just add it to the cart and expand the window.

█ SETTINGS

Start Equity $ - Amount of money to start with (your equity for trades)
Win Probability % - Percent of your win / loss trades
Risk/Reward Ratio - How many profit you will get for each risk(depends on risk per trade %)
Number of Trades - How many trades will be generated for each variant of random trading
Number of variants(lines) - How many variants will be generated for each trade
Risk per Trade % -risk % of current equity for each trade

If you have any ask it at comments.
Hope it will be useful.


Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?