Crypto_Zombianz

Deadly Trio V2.0

Overview:
This is a fully featured StochRSI, RSI & Bollinger Bands customisable indicator with custom conditions and alerts that can be taken advantage of using automated solutions such as Autoview, 3Commas or using it alongside/testing BUY/SELL conditions against your favourite markets to maximise gains. Finally you can use this a standalone manual general purpose signals indicator to scalp or accumulate your chosen market.

Time Frame:
This Indicator is specially customize for 5min time frame, but you can use it on Higher Time Frames as well, such as 15min, 1hr, 4hr and 1Day.

How to Use:

Long Position:
When the RSI is in Oversold (below 30) in 5min time frame, and Deadly Trio shows BUY Signal, then enter in the trade with long position.

Take Profit for Long Position:
When the candle touches the middle line (White Line) then it will be consider as the Target 1 Hit. When the candle touches the Upper Band then it will be consider as the Target-2 Hit. Always book some profit on Target-1. To play safe, you can close your trade in profit when the Target-1 Hit.

Short Position:
When the RSI is in Overbought (above 70) in 5min time frame and Deadly Trio Indictor shows SELL Signal, then enter in the trade with short position.

Take Profit for Short Position:
When the candle touches the middle line (White Line) then it will be consider as the Target 1 Hit. When the candle touches the Lower Band then it will be consider as the Target-2 Hit. Always book some profit on Target-1. To play safe, you can close your trade in profit when the Target-1 Hit.

How to do DCA (Dollar Cost Averaging):
If you want to maximize your profit, or you want to exit your trade always in profit then DCA (Dollar Cost Averaging) is very necessory. For DCA, always buy in parts. If you are in Long Position and another BUY signals appears on Deadly Trio, then Buy some more as per your financial conditions. Same condition apply for Short Position when SELL signal appears.

When to EXIT the Trade:
If you are in Long Position/Short Position and SELL / BUY Signal appears on the candle then close your Long Position/Short Position. You can also use this condition as a STOP LOSS.
Informacje o Wersji: Minor changes in color scheme
Informacje o Wersji: Trend Bands
Informacje o Wersji: Bands
Informacje o Wersji: Support & Resistance feature added
Informacje o Wersji: Support & Resistance bug fixed
Informacje o Wersji: Minor Changes

Request Trial Access

Telegram: https://t.me/Crypto_Zombian

Whatsapp: +92-335-3968256
Skrypt tylko na zaproszenie

Dostęp do tego skryptu mają tylko użytkownicy upoważnieni przez autora i zazwyczaj wiąże się z opłatą. Możesz dodać go do ulubionych, ale będziesz mógł z niego korzystać dopiero po uzyskaniu zgody jego autora. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Crypto_Zombianz, lub postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami autora.

TradingView sugeruje, abyś nie płacił za skrypt i nie używał go, jeśli nie ufasz autorowi w 100 % i nie rozumiesz, jak działa skrypt. W wielu przypadkach można znaleźć dobrą alternatywę open-source za darmo wśród naszych Skryptów Społeczności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Instrukcje autora

Telegram: https://t.me/Crypto_Zombian Whatsapp: +92-335-3968256

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

Uwaga: przeczytaj to, zanim poprosisz o dostęp.