ironpark

TableBuilder

ironpark Zaktualizowano   
Library "TableBuilder"
A helper library to make it simpler to create tables in pinescript

This is a simple table building library that I created because I personally feel that the built-in table building method is too verbose. It features chaining methods and variable arguments.

There are many features that are lacking because the implementation is early, and there may be antipatterns because I am not familiar with the runtime behavior like pinescript. If you have any comments on code improvements or features you want, please comment :D
Informacje o Wersji:
v2

Font, Align and Size features implemented in Row/Cell object

Width(this, width)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    width
  Returns: Row

Height(this, height)
  Change the height of all cells in that row
  Parameters:
    this
    height
  Returns: Row

Font(this, text_font_family)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    text_font_family
  Returns: Row

AlignH(this, halign)
  Change the horizontal align of all cells in that row
  Parameters:
    this
    halign
  Returns: Cell

AlignV(this, valign)
  Change the vertical of all cells in that row
  Parameters:
    this
    valign
  Returns: Cell

업데이트됨
Size(this, width, height)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    width
    height
  Returns: Row
Informacje o Wersji:
More useful example code
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.