RicardoSantos

FunctionPatternFrequency

Library "FunctionPatternFrequency"
Counts the word or integer number pattern frequency on a array.
reference:
rosettacode.org/wiki/Word_frequency

count(pattern)
  counts the number a pattern is repeated.
  Parameters:
    pattern: : array<string> : array with patterns to be counted.
  Returns:
    array<string> : list of unique patterns.
    array<int> : list of counters per pattern.
  usage:
    count(array.from('a','b','c','a','b','a'))

count(pattern)
  counts the number a pattern is repeated.
  Parameters:
    pattern: : array<int> : array with patterns to be counted.
  Returns:
    array<int> : list of unique patterns.
    array<int> : list of counters per pattern.
  usage:
    count(array.from(1,2,3,1,2,1))
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.