Schwehng

Libre

Schwehng Zaktualizowano   
Library "Libre"
TODO: add library description here

MMMM(toe)
  Parameters:
    toe (string)

OOOO(toe, toe1, toe2, toe3, toe4, toe5, init)
  Parameters:
    toe (string)
    toe1 (string)
    toe2 (string)
    toe3 (string)
    toe4 (string)
    toe5 (string)
    init (int)

XXXX(toe)
  Parameters:
    toe (string)

WWWW(toe)
  Parameters:
    toe (string)
Informacje o Wersji:
v2

Updated:
OOOO(toe, toe1, toe2, toe3, toe4, toe5)
  Parameters:
    toe (string)
    toe1 (string)
    toe2 (string)
    toe3 (string)
    toe4 (string)
    toe5 (string)
Informacje o Wersji:
v3
Informacje o Wersji:
v4

Updated:
MMMM(toe)
  Parameters:
    toe (simple string)

OOOO(toe, toe1, toe2, toe3, toe4, toe5)
  Parameters:
    toe (simple string)
    toe1 (simple string)
    toe2 (simple string)
    toe3 (simple string)
    toe4 (simple string)
    toe5 (simple string)

XXXX(toe)
  Parameters:
    toe (simple string)

WWWW(toe)
  Parameters:
    toe (simple string)
Informacje o Wersji:
v5
Informacje o Wersji:
v6

Added:
donchian(len)
  Parameters:
    len (int)

OOO(tuuw)
  Parameters:
    tuuw (string)
Informacje o Wersji:
v7

Updated:
MMMM(toe, CLUST1, SYM)
  Parameters:
    toe (simple string)
    CLUST1 (simple bool)
    SYM (simple string)

WWWW(oet, CLUST2, STR)
  Parameters:
    oet (simple string)
    CLUST2 (simple bool)
    STR (simple string)

OOOO(inputs, tmp, CLUST3, CLUST4, RES, toe1, toe2, toe3, toe4, toe5)
  Parameters:
    inputs (simple string)
    tmp (simple string)
    CLUST3 (simple bool)
    CLUST4 (simple bool)
    RES (simple string)
    toe1 (simple string)
    toe2 (simple string)
    toe3 (simple string)
    toe4 (simple string)
    toe5 (simple string)

Removed:
donchian(len)
Informacje o Wersji:
v8
Informacje o Wersji:
v9

Updated:
OOO(tuuw)
  Parameters:
    tuuw (simple string)
Informacje o Wersji:
v10
Informacje o Wersji:
v11

Updated:
XXXX(toe)
  Parameters:
    toe (simple float)
Informacje o Wersji:
v12

Added:
SSSS(toe)
  Parameters:
    toe (simple string)
Informacje o Wersji:
v13
Informacje o Wersji:
v14
Informacje o Wersji:
v15
Informacje o Wersji:
v16
Informacje o Wersji:
v17
Informacje o Wersji:
v18
Informacje o Wersji:
v19

Added:
HHHH(num, bar, hig, owl)
  Parameters:
    num (int)
    bar (int)
    hig (float)
    owl (float)

DDDD(num, bmun)
  Parameters:
    num (int)
    bmun (int)

Updated:
OOO(tuuw, magnitude)
  Parameters:
    tuuw (simple string)
    magnitude (simple int)
Informacje o Wersji:
v20

Updated:
DDDD(num, bmun)
  Parameters:
    num (int)
    bmun (float)
Informacje o Wersji:
v21

Updated:
OOO(tuuw, magnitude)
  Parameters:
    tuuw (simple string)
    magnitude (simple float)

DDDD(num, bmun)
  Parameters:
    num (int)
    bmun (int)
Informacje o Wersji:
v22

Updated:
HHHH(num, bar, hig, owl)
  Parameters:
    num (float)
    bar (int)
    hig (float)
    owl (float)

DDDD(num, bmun)
  Parameters:
    num (float)
    bmun (int)
Informacje o Wersji:
v23
Informacje o Wersji:
v24
Informacje o Wersji:
v25
Informacje o Wersji:
v26
Informacje o Wersji:
v27
Informacje o Wersji:
v28

Added:
IIII(swap)
  Parameters:
    swap (float)
Informacje o Wersji:
v29
Informacje o Wersji:
v30
Informacje o Wersji:
v31

Added:
QQQQ(bol1, harang1, bol2, harang2, bol3, harang3, bol4, harang4, bol5, harang5, bol6, harang6)
  Parameters:
    bol1 (simple bool)
    harang1 (simple int)
    bol2 (simple bool)
    harang2 (simple int)
    bol3 (simple bool)
    harang3 (simple int)
    bol4 (simple bool)
    harang4 (simple int)
    bol5 (simple bool)
    harang5 (simple int)
    bol6 (simple bool)
    harang6 (simple int)

Updated:
OOO(tuuw)
  Parameters:
    tuuw (simple string)

DDDD(DaG, INt2)
  Parameters:
    DaG (simple int)
    INt2 (simple int)
Informacje o Wersji:
v32

Updated:
HHHH(bowl, bar, hig, owl)
  Parameters:
    bowl (bool)
    bar (int)
    hig (float)
    owl (float)

DDDD(num, bmun)
  Parameters:
    num (float)
    bmun (int)

QQQQ(bol1, harang1, bol2, harang2, bol3, harang3, bol4, harang4, bol5, harang5, bol6, harang6)
  Parameters:
    bol1 (bool)
    harang1 (simple float)
    bol2 (bool)
    harang2 (simple float)
    bol3 (bool)
    harang3 (simple float)
    bol4 (bool)
    harang4 (simple float)
    bol5 (bool)
    harang5 (simple float)
    bol6 (bool)
    harang6 (simple float)
Informacje o Wersji:
v33

Updated:
QQQQ(bol1, harang1, bol2, harang2, bol3, harang3, bol4, harang4, bol5, harang5)
  Parameters:
    bol1 (bool)
    harang1 (simple float)
    bol2 (bool)
    harang2 (simple float)
    bol3 (bool)
    harang3 (simple float)
    bol4 (bool)
    harang4 (simple float)
    bol5 (bool)
    harang5 (simple float)
Informacje o Wersji:
v34
Informacje o Wersji:
v35

Updated:
DDDD(bar, num, bmun)
  Parameters:
    bar (int)
    num (float)
    bmun (int)
Informacje o Wersji:
v37
Informacje o Wersji:
v38

Updated:
DDDD(bwol, num, bmun)
  Parameters:
    bwol (bool)
    num (float)
    bmun (int)
Informacje o Wersji:
v39
Informacje o Wersji:
v40
Informacje o Wersji:
v41
Informacje o Wersji:
v42
Informacje o Wersji:
v43
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.