Hashemi_sr

MyLibrary_functions_D_S_3D_D_T_PART_1

Library "MyLibrary_functions_D_S_3D_D_T_PART_1"
TODO: add library description here

color_(upcolor_txt, upcolor, dncolor_txt, dncolor, theme)
  Parameters:
    upcolor_txt (color)
    upcolor (color)
    dncolor_txt (color)
    dncolor (color)
    theme (string)

Source_Zigzag_F(Source)
  Parameters:
    Source (string)

p_lw_hg(Source_low, Source_high, Depth)
  Parameters:
    Source_low (float)
    Source_high (float)
    Depth (int)

lowing_highing(Source_low, Source_high, p_lw, p_hg, Deviation)
  Parameters:
    Source_low (float)
    Source_high (float)
    p_lw (int)
    p_hg (int)
    Deviation (int)

ll_lh(lowing, highing)
  Parameters:
    lowing (bool)
    highing (bool)

down_ll_down_lh(ll, lh, Backstep)
  Parameters:
    ll (int)
    lh (int)
    Backstep (int)

down(down_ll, down_lh, lw, hg)
  Parameters:
    down_ll (bool)
    down_lh (bool)
    lw (int)
    hg (int)

f_x_P_S123_lw(lw_, hg_, p_lw_, down, Source_low)
  Parameters:
    lw_ (int)
    hg_ (int)
    p_lw_ (int)
    down (int)
    Source_low (float)

f_x_P_S123_hg(lw_, hg_, p_hg_, down, Source_high)
  Parameters:
    lw_ (int)
    hg_ (int)
    p_hg_ (int)
    down (int)
    Source_high (float)

Update_lw_hg_last_l_last_h(lw, hg, last_l, last_h, p_lw, p_hg, down, Source_low, Source_high)
  Parameters:
    lw (int)
    hg (int)
    last_l (int)
    last_h (int)
    p_lw (int)
    p_hg (int)
    down (int)
    Source_low (float)
    Source_high (float)

x1_P_y1_P_x2_P_y2_P_x3_P_y3_P_x4_P_y4_P(lw, hg, last_l, last_h, Source)
  Parameters:
    lw (int)
    hg (int)
    last_l (int)
    last_h (int)
    Source (string)

x1_P_os(lw, hg, x2_D, Diverjence_MACD_Line_, Diverjence_MACD_Histagram_, Diverjence_RSI_, Diverjence_Stochastic_, Diverjence_volume_, Diverjence_CCI_, Diverjence_MFI_, Diverjence_Momentum_, Diverjence_OBV_, Diverjence_ADX_, MACD, hist_MACD, RSI, volume_ok, Stochastic_K, CCI, MFI, momentum, OBV, adx)
  Parameters:
    lw (int)
    hg (int)
    x2_D (int)
    Diverjence_MACD_Line_ (bool)
    Diverjence_MACD_Histagram_ (bool)
    Diverjence_RSI_ (bool)
    Diverjence_Stochastic_ (bool)
    Diverjence_volume_ (bool)
    Diverjence_CCI_ (bool)
    Diverjence_MFI_ (bool)
    Diverjence_Momentum_ (bool)
    Diverjence_OBV_ (bool)
    Diverjence_ADX_ (bool)
    MACD (float)
    hist_MACD (float)
    RSI (float)
    volume_ok (float)
    Stochastic_K (float)
    CCI (float)
    MFI (float)
    momentum (float)
    OBV (float)
    adx (float)

x3_P_os(lw, hg, x2_D, x4_D, Diverjence_MACD_Line_, Diverjence_MACD_Histagram_, Diverjence_RSI_, Diverjence_Stochastic_, Diverjence_volume_, Diverjence_CCI_, Diverjence_MFI_, Diverjence_Momentum_, Diverjence_OBV_, Diverjence_ADX_, MACD, hist_MACD, RSI, volume_ok, Stochastic_K, CCI, MFI, momentum, OBV, adx)
  Parameters:
    lw (int)
    hg (int)
    x2_D (int)
    x4_D (int)
    Diverjence_MACD_Line_ (bool)
    Diverjence_MACD_Histagram_ (bool)
    Diverjence_RSI_ (bool)
    Diverjence_Stochastic_ (bool)
    Diverjence_volume_ (bool)
    Diverjence_CCI_ (bool)
    Diverjence_MFI_ (bool)
    Diverjence_Momentum_ (bool)
    Diverjence_OBV_ (bool)
    Diverjence_ADX_ (bool)
    MACD (float)
    hist_MACD (float)
    RSI (float)
    volume_ok (float)
    Stochastic_K (float)
    CCI (float)
    MFI (float)
    momentum (float)
    OBV (float)
    adx (float)

Err_test(lw, hg, x1, y1, x2, y2, y_d, start, finish, Err_Rate)
  Parameters:
    lw (int)
    hg (int)
    x1 (int)
    y1 (float)
    x2 (int)
    y2 (float)
    y_d (float)
    start (int)
    finish (int)
    Err_Rate (float)

divergence_calculation(Feasibility_RD, Feasibility_HD, Feasibility_ED, lw, hg, Source_low, Source_high, x1_P_pr, x3_P_pr, x1_P_os, x3_P_os, x2_P_pr, x4_P_pr, oscillator, Fix_Err_Mid_Point_Pr, Fix_Err_Mid_Point_Os, Err_Rate_permissible_Mid_Line_Pr, Err_Rate_permissible_Mid_Line_Os, Number_of_price_periods_R_H, Permissible_deviation_factor_in_Pr_R_H, Number_of_oscillator_periods_R_H, Permissible_deviation_factor_in_OS_R_H, Number_of_price_periods_E, Permissible_deviation_factor_in_Pr_E, Number_of_oscillator_periods_E, Permissible_deviation_factor_in_OS_E)
  Parameters:
    Feasibility_RD (bool)
    Feasibility_HD (bool)
    Feasibility_ED (bool)
    lw (int)
    hg (int)
    Source_low (float)
    Source_high (float)
    x1_P_pr (int)
    x3_P_pr (int)
    x1_P_os (int)
    x3_P_os (int)
    x2_P_pr (int)
    x4_P_pr (int)
    oscillator (float)
    Fix_Err_Mid_Point_Pr (bool)
    Fix_Err_Mid_Point_Os (bool)
    Err_Rate_permissible_Mid_Line_Pr (float)
    Err_Rate_permissible_Mid_Line_Os (float)
    Number_of_price_periods_R_H (int)
    Permissible_deviation_factor_in_Pr_R_H (float)
    Number_of_oscillator_periods_R_H (int)
    Permissible_deviation_factor_in_OS_R_H (float)
    Number_of_price_periods_E (int)
    Permissible_deviation_factor_in_Pr_E (float)
    Number_of_oscillator_periods_E (int)
    Permissible_deviation_factor_in_OS_E (float)

label_txt(label_ID, zigzag_Indicator_1_, zigzag_Indicator_2_, zigzag_Indicator_3_)
  Parameters:
    label_ID (string)
    zigzag_Indicator_1_ (bool)
    zigzag_Indicator_2_ (bool)
    zigzag_Indicator_3_ (bool)

delet_scan_item_1(string_, NO_1, GAP)
  Parameters:
    string_ (string)
    NO_1 (int)
    GAP (int)

delet_scan_item_2(string_, NO_1, GAP)
  Parameters:
    string_ (string)
    NO_1 (int)
    GAP (int)

calculation_Final_total(MS_MN, Scan_zigzag_NO, zigzag_Indicator, zigzag_Indicator_1, zigzag_Indicator_2, zigzag_Indicator_3, LW_hg_P2, LW_hg_P1, lw_1, lw_2, lw_3, hg_1, hg_2, hg_3, lw_hg_D_POINT_ad_Array, lw_hg_D_POINT_id_Array, Array_Regular_MS, Array_Hidden_MS, Array_Exaggerated_MS, Array_Regular_MN, Array_Hidden_MN, Array_Exaggerated_MN)
  Parameters:
    MS_MN (string)
    Scan_zigzag_NO (string)
    zigzag_Indicator (bool)
    zigzag_Indicator_1 (bool)
    zigzag_Indicator_2 (bool)
    zigzag_Indicator_3 (bool)
    LW_hg_P2 (int)
    LW_hg_P1 (int)
    lw_1 (int)
    lw_2 (int)
    lw_3 (int)
    hg_1 (int)
    hg_2 (int)
    hg_3 (int)
    lw_hg_D_POINT_ad_Array (array<int>)
    lw_hg_D_POINT_id_Array (array<string>)
    Array_Regular_MS (array<bool>)
    Array_Hidden_MS (array<bool>)
    Array_Exaggerated_MS (array<bool>)
    Array_Regular_MN (array<bool>)
    Array_Hidden_MN (array<bool>)
    Array_Exaggerated_MN (array<bool>)

Search_piote_1(array_id_7, scan_no)
  Parameters:
    array_id_7 (array<string>)
    scan_no (int)
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.