RicardoSantos

[RS]Study of sequence ratio V0

counts N of sequences, N of bars, N of same open/close value, and N of sequences from 1 -> 10+ bar sequences in a direction up/down.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//@version=2
study(title='[RS]Study of sequence ratio V0')
up_bar = close > open
down_bar = close < open
doji = close == open

up_sequence = barssince(up_bar == 0)
down_sequence = barssince(down_bar == 0)

n_sequences = cum(change(up_sequence) < 0 or change(down_sequence) < 0)

f_sequence_check(_sequence_series, _sequence_length) => change(_sequence_series) < 0 and _sequence_series[1] == _sequence_length
f_sequence_check_above(_sequence_series, _sequence_length) => change(_sequence_series) < 0 and _sequence_series[1] >= _sequence_length

up_check_01 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 1))
up_check_02 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 2))
up_check_03 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 3))
up_check_04 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 4))
up_check_05 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 5))
up_check_06 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 6))
up_check_07 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 7))
up_check_08 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 8))
up_check_09 = cum(f_sequence_check(up_sequence, 9))
up_check_10 = cum(f_sequence_check_above(up_sequence, 10))

down_check_01 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 1))
down_check_02 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 2))
down_check_03 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 3))
down_check_04 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 4))
down_check_05 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 5))
down_check_06 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 6))
down_check_07 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 7))
down_check_08 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 8))
down_check_09 = cum(f_sequence_check(down_sequence, 9))
down_check_10 = cum(f_sequence_check_above(down_sequence, 10))

plot(up_check_01, title='UP-01', color=color(lime, 0))
plot(up_check_02, title='UP-02', color=color(lime, 0))
plot(up_check_03, title='UP-03', color=color(lime, 0))
plot(up_check_04, title='UP-04', color=color(lime, 0))
plot(up_check_05, title='UP-05', color=color(lime, 0))
plot(up_check_06, title='UP-06', color=color(lime, 0))
plot(up_check_07, title='UP-07', color=color(lime, 0))
plot(up_check_08, title='UP-08', color=color(lime, 0))
plot(up_check_09, title='UP-09', color=color(lime, 0))
plot(up_check_10, title='UP-10', color=color(lime, 0))

plot(down_check_01, title='DOWN-01', color=color(red, 0))
plot(down_check_02, title='DOWN-02', color=color(red, 0))
plot(down_check_03, title='DOWN-03', color=color(red, 0))
plot(down_check_04, title='DOWN-04', color=color(red, 0))
plot(down_check_05, title='DOWN-05', color=color(red, 0))
plot(down_check_06, title='DOWN-06', color=color(red, 0))
plot(down_check_07, title='DOWN-07', color=color(red, 0))
plot(down_check_08, title='DOWN-08', color=color(red, 0))
plot(down_check_09, title='DOWN-09', color=color(red, 0))
plot(down_check_10, title='DOWN-10', color=color(red, 0))

plot(n, title='N', color=color(black, 0))
plot(n_sequences, title='NS', color=color(black, 0))
plot(cum(doji), title='D', color=color(black, 0))

hline(0)