kaigouthro

EchoMorphicAverage

Library "EchoMorphicAverage"
Original Self Referencing Moving Average which references
it's own output agsainst itself and the incoming source to dynamically
alter smoothness and length internally per calculation cycle.
@kaigouthro
Inputs are float length series.
Contact Me for More Dynamic Float Length Indicators.

wema( src , mod, len )
  Waited Echo-Morphic Average
  Parameters:
    src: (float) input value
    mod: (float) modifier(0-1) mix of current value
    len: (float) length
  Returns: output processed smoothed value

wemaStack( src , mod, len )
  Stacked Multipass Waited Echo-Morphic Average
  Parameters:
    src: (float) input value
    mod: (float) modifier(0-1) mix of current value
    len: (float) length
  Returns: output processed smoothed value
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.