andre_007

VolumeIndicators

andre_007 Zaktualizowano   
Library "VolumeIndicators"
This is a library of 'Volume Indicators'.

It aims to facilitate the grouping of this category of indicators, and also offer the customized supply of the source, not being restricted to just the closing price.

Indicators:

1. Volume Moving Average (VMA):
Moving average of volume. Identify trends in trading volume.

2. Money Flow Index (MFI): Measures volume pressure in a range of 0 to 100.
Calculates the ratio of volume when the price goes up and when the price goes down

3. On-Balance Volume (OBV):
Identify divergences between trading volume and an asset's price.
Sum of trading volume when the price rises and subtracts volume when the price falls.

4. Accumulation/Distribution (A/D):
Identifies buying and selling pressure by tracking the flow of money into and out of an asset based on volume patterns.

5. Chaikin Money Flow (CMF):
A variation of A/D that takes into account the daily price variation and weighs trading volume accordingly.

6. Volume Oscillator (VO):
Identify divergences between trading volume and an asset's price. Ratio of change of volume, from a fast period in relation to a long period.

7. Positive Volume Index (PVI):
Identify the upward strength of an asset. Volume when price rises divided by total volume.

8. Negative Volume Index (NVI):
Identify the downward strength of an asset. Volume when price falls divided by total volume.

9. Price-Volume Trend (PVT):
Identify the strength of an asset's price trend based on its trading volume. Cumulative change in price with volume factor

vma(length, maType, almaOffset, almaSigma, lsmaOffSet)
  @description Volume Moving Average (VMA)
  Parameters:
    length: (int) Length for moving average
    maType: (int) Type of moving average for smoothing
    almaOffset: (float) Offset for Arnauld Legoux Moving Average
    almaSigma: (float) Sigma for Arnauld Legoux Moving Average
    lsmaOffSet: (float) Offset for Least Squares Moving Average
  Returns: (float) Moving average of Volume

mfi(source, length)
  @description MFI (Money Flow Index).
Uses both price and volume to measure buying and selling pressure in an asset.
  Parameters:
    source: (float) Source of series (close, high, low, etc.)
    length
  Returns: (float) Money Flow series

obv(source)
  @description On Balance Volume (OBV)
Same as ta.obv(), but with customized type of source
  Parameters:
    source: (float) Series
  Returns: (float) OBV

ad()
  @description Accumulation/Distribution (A/D)
  Returns: (float) Accumulation/Distribution (A/D) series

cmf(length)
  @description CMF (Chaikin Money Flow).
Measures the flow of money into or out of an asset over time, using a combination of price and volume, and is used to identify the strength and direction of a trend.
  Parameters:
    length
  Returns: (float) Chaikin Money Flow series

vo(shortLen, longLen, maType, almaOffset, almaSigma, lsmaOffSet)
  @description Volume Oscillator (VO)
  Parameters:
    shortLen: (int) Fast period for volume
    longLen: (int) Slow period for volume
    maType: (int) Type of moving average for smoothing
    almaOffset
    almaSigma
    lsmaOffSet
  Returns: (float) Volume oscillator

pvi(source)
  @description Positive Volume Index (PVI)
Same as ta.pvi(), but with customized type of source
  Parameters:
    source: (float) Series
  Returns: (float) PVI

nvi(source)
  @description Negative Volume Index (NVI)
Same as ta.nvi(), but with customized type of source
  Parameters:
    source: (float) Series
  Returns: (float) PVI

pvt(source)
  @description Price-Volume Trend (PVT)
Same as ta.pvt(), but with customized type of source
  Parameters:
    source: (float) Series
  Returns: (float) PVI
Informacje o Wersji:
v2

Added:
vroc(length)
  @description Volume Rate of Change (VROC).
Uses ROC (Rate of Change) to measures the percentage change in volume of an asset over a specified time period.
  Parameters:
    length: Period of loopback
  Returns: (float) Series of VROC
Informacje o Wersji:
v3: Correction in the documentation

To contribute to my work, I accept cryptocurrency and Paypal.
⚡Bitcoin Lightning Network: forwardocean64@walletofsatoshi.com
🟠Bitcoin: bc1qv0j28wjsg6l8fdkphkmgfz4f55xpph893q0pdh
🔵Paypal: www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=96MNFFT9YR35S
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.