RicardoSantos

[RS]jangseohee - NHNL Index Indicator V1

request for jangseohee: added option for different exchanges, added option to remove data before X point and after Y point in time using candle numbers.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study("[RS]jangseohee - NHNL Index Indicator V1")
hidevaluebefore=input(1)
hidevalueafter=input(6000)

exchange = input("NYSE", title="Type in the exchange(options: OTC, TSX, AMEX, NYSE, NASD, TSXV):")

hticker = exchange == "OTC" ? "HIGD" :
    exchange == "TSX" ? "HIGS" :
    exchange == "AMEX" ? "HIGA" :
    exchange == "NYSE" ? "HIGN" :
    exchange == "NASD" ? "HIGQ" :
    exchange == "TSXV" ? "HIGV" : "na"

lticker = exchange == "OTC" ? "LOWD" :
    exchange == "TSX" ? "LOWS" :
    exchange == "AMEX" ? "LOWA" :
    exchange == "NYSE" ? "LOWN" :
    exchange == "NASD" ? "LOWQ" :
    exchange == "TSXV" ? "LOWV" : "na"

timeperiod = input("D")
NH = n < hidevaluebefore or n > hidevalueafter ? na : security(hticker, timeperiod, close)
NL = n < hidevaluebefore or n > hidevalueafter ? na : security(lticker, timeperiod, 0-close)

plot(NH, color=green, style=columns)
plot(NL, color=maroon, style=columns)

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
showvectorchannel1 = input(true)
showvectorchannel2 = input(false)
showvectorchannel3 = input(false)
showvectorchannel4 = input(false)
showvectorchannel5 = input(false)

topvc1 = NH[2] < NH[1] and NH[1] > NH[0]
botvc1 = NL[2] < NL[1] and NL[1] > NL[0]

topv1 = topvc1 ? NH[1] : na
botv1 = botvc1 ? NL[1] : na

plot(showvectorchannel1 ? topv1 : na, color=silver, offset=-1)
plot(showvectorchannel1 ? botv1 : na, color=silver, offset=-1)

topvc2 = topvc1 and valuewhen(topvc1, topv1, 1) < topv1
botvc2 = botvc1 and valuewhen(botvc1, botv1, 1) > botv1

topv2 = topvc2 ? NH[1] : na
botv2 = botvc2 ? NL[1] : na

plot(showvectorchannel2 ? topv2 : na, color=gray, offset=-1)
plot(showvectorchannel2 ? botv2 : na, color=gray, offset=-1)

topvc3 = topvc2 and valuewhen(topvc2, topv2, 1) < topv1
botvc3 = botvc2 and valuewhen(botvc2, botv2, 1) > botv1

topv3 = topvc3 ? NH[1] : na
botv3 = botvc3 ? NL[1] : na

plot(showvectorchannel3 ? topv3 : na, color=black, offset=-1)
plot(showvectorchannel3 ? botv3 : na, color=black, offset=-1)

topvc4 = topvc3 and valuewhen(topvc3, topv3, 1) < topv1
botvc4 = botvc3 and valuewhen(botvc3, botv3, 1) > botv1

topv4 = topvc4 ? NH[1] : na
botv4 = botvc4 ? NL[1] : na

plot(showvectorchannel4 ? topv4 : na, color=black, offset=-1)
plot(showvectorchannel4 ? botv4 : na, color=black, offset=-1)

topvc5 = topvc4 and valuewhen(topvc4, topv4, 1) < topv1
botvc5 = botvc4 and valuewhen(botvc4, botv4, 1) > botv1

topv5 = topvc5 ? NH[1] : na
botv5 = botvc5 ? NL[1] : na

plot(showvectorchannel5 ? topv5 : na, color=black, offset=-1)
plot(showvectorchannel5 ? botv5 : na, color=black, offset=-1)
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------