CallmeNegan108

Confluence Buy-Sell Indicator with Fibonacci

CallmeNegan108 Zaktualizowano   
The script is a "Confluence Indicator with Fibonacci" designed to work on the TradingView platform. This indicator combines multiple technical analysis strategies to generate buy and sell signals based on user-defined confluence criteria. Here's a breakdown of its features:

Confluence Criteria: Users can enable or disable various strategies like MACD, RSI, Bollinger Bands, Divergence, Fibonacci, and Moving Average. The number of strategies that need to align for a signal to be generated can be set by the user.

Strategies Included:

MACD Strategy: Uses the Moving Average Convergence Divergence method to identify buy/sell opportunities.
RSI Strategy: Utilizes the Relative Strength Index to detect overbought or oversold conditions.
Bollinger Bands Strategy: Incorporates Bollinger Bands to identify volatility and potential buy/sell signals.
Divergence Strategy: A basic implementation that detects bullish and bearish divergences using the RSI.
Fibonacci Strategy: Uses Fibonacci retracement levels to determine potential support and resistance levels.
Moving Average Strategy: Employs a crossover system between the 50-period and 200-period simple moving averages.
Additional Features:

Support & Resistance: Identifies major support and resistance levels from the last 50 bars.
Pivot Points: Calculates pivot points to determine potential turning points.
Stop Loss Levels: Automatically calculates and plots stop-loss levels for buy and sell signals.
NYC Midnight Level: Option to display the New York City midnight price level.
Visualization: Plots buy and sell signals on the chart with green and red markers respectively.
Adequate Category:
"Technical Analysis Indicators & Overlays" or "Strategy & Scripting Tools".
Informacje o Wersji:
The script is a "Confluence Indicator with Fibonacci" designed to work on the TradingView platform. This indicator combines multiple technical analysis strategies to generate buy and sell signals based on user-defined confluence criteria. Here's a breakdown of its features:

Confluence Criteria: Users can enable or disable various strategies like MACD, RSI, Bollinger Bands, Divergence, Fibonacci, and Moving Average. The number of strategies that need to align for a signal to be generated can be set by the user.

Strategies Included:

MACD Strategy: Uses the Moving Average Convergence Divergence method to identify buy/sell opportunities.
RSI Strategy: Utilizes the Relative Strength Index to detect overbought or oversold conditions.
Bollinger Bands Strategy: Incorporates Bollinger Bands to identify volatility and potential buy/sell signals.
Divergence Strategy: A basic implementation that detects bullish and bearish divergences using the RSI.
Fibonacci Strategy: Uses Fibonacci retracement levels to determine potential support and resistance levels.
Moving Average Strategy: Employs a crossover system between the 50-period and 200-period simple moving averages.
Additional Features:

Support & Resistance: Identifies major support and resistance levels from the last 50 bars.
Pivot Points: Calculates pivot points to determine potential turning points.
Stop Loss Levels: Automatically calculates and plots stop-loss levels for buy and sell signals.
NYC Midnight Level: Option to display the New York City midnight price level.
Visualization: Plots buy and sell signals on the chart with green and red markers respectively.
Adequate Category:
"Technical Analysis Indicators & Overlays" or "Strategy & Scripting Tools".
Informacje o Wersji:
Removing from the UI some flashy indicators, but you still can enable them in the settings
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?