PtGambler

Heikin Ashi MTF Trend [Pt]

PtGambler Zaktualizowano   
█ Introduction

The Heikin Ashi MTF Trend indicator takes a simple approach to understand the trend by visualizing Heikin Ashi candle colors across multiple timeframes and representing it in a simple and visual manner. It utilizes the Heikin Ashi (HA) candles across four custom timeframes to detect trend shifts and strength. The indicator also offers alert conditions for potential bullish and bearish trend shifts.

█ Features

Multiple Timeframes (MTF) Trend Detection: The script fetches HA data from four different timeframes. This multi-timeframe approach gives a holistic view of the market sentiment.
Weighted Trend Score: The individual trend scores of the four timeframes are multiplied with their respective weights and summed up to provide a cumulative trend score that is used to determine bar colors and trend shifts.
Visual Trend Depiction: It displays the trend using default green/red squares for each timeframe and a gradient-filled bar to represent the cumulative trend score.
Trend Change Alerts: Users can set alerts for bullish and bearish trend shifts.

█ Alerts

◊ Bull Trend Signal Alert: Alert when there is a bullish trend shift.
◊ Bear Trend Signal Alert: Alert when there is a bearish trend shift.

█ Usage Tips

◊ The greater the discrepancy in the weights across the timeframes, the more emphasis is placed on the higher weighted timeframe.
◊ While the gradient bar provides a quick trend overview, it's essential to view the trend squares to understand the individual timeframe sentiments.
◊ Always consider using this tool in conjunction with other indicators or methods for confirmation and enhanced trading strategy.

Happy Trading~~
Informacje o Wersji:
Added Display Styles
◊ Squares or Lines
◊ Customizable line thickness
◊ Customizable colors
Informacje o Wersji:
◊ Added timeframe labels
Informacje o Wersji:
Fixed Bar Color option bug.
Informacje o Wersji:
Updated script with PineCoders' best practice to avoid repainting when fetching data from higher timeframe.
Added option to toggle Weighted Trend signals

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?