rupatil

Day First Candle Breakout

R-DFCB V1.5: Day First Candle Breakout
This indicator identifies potential breakout opportunities based on the first candle of the trading day. It considers the high and low of the initial trading range to determine possible entry points, along with the previous day's high and low to gauge the strength of the trend.

Key Features:
Day First Candle Breakout: Analyzes the first candle of the trading day to identify potential breakout scenarios.

Timeframe Selection: Allows users to select the timeframe for analyzing the first candle (e.g., 5, 15, or 60 minutes).

Previous Day and Week High/Low: Displays the high and low of the previous day and week to provide additional context for trading decisions.

Previous Day Trend Strength: Indicates whether the current price is above or below the previous day's high or low, signaling a stronger bullish or bearish trend respectively.

Trading Signals:
Buy Signal: Triggered when the price exceeds the high of the initial trading range after an upward price gap.

Sell Signal: Generated when the price falls below the low of the initial trading range after a downward price gap.

Trend Strength Analysis:
Strong Bullish Trend: If the current price is above the previous day's high, it indicates a stronger bullish trend.

Strong Bearish Trend: If the current price is below the previous day's low, it suggests a stronger bearish trend.

Caveats for Effective Trading:
Extended Trading Ranges: Adjusts support and resistance levels if the initial trading range extends beyond the defined timeframe.

Morning Noise Consideration: Exercises caution during volatile morning sessions to avoid false breakouts and whipsaws.

Pullbacks and Narrow Range Bars: Looks for opportunities during pullbacks or when the price forms narrow range bars to enter trades, reducing the risk of sudden reversals.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?