mitchmoney2

FTR Rules BoS/ChoCh Markup

mitchmoney2 Zaktualizowano   
This indicator marks Break of Structure (BoS) and Change of Character (ChoCh) in the price structure on your charts. It runs on any timeframe. This indicator is useful for determining if you are seeing a trend change in the market or if you are only seeing a pullback with the market continuing in the direction of the trend. The indicator will look for price to break the previous BoS line or ChoCh line to mark a new BoS. When a BoS line is broken, it will then look for the lowest or highest pullback (depending on which way the market is trending) between to 2 BoS lines to mark the ChoCh line. When the ChoCh line is broken, it will mark that line as BoS and the previous BoS line will become ChoCh.

What makes this indicator unique from other BoS and ChoCh indicators is that it follows specific rules used by the FTR Trading group. The main difference is that the ChoCh line isn't changed to a BoS line from only a candle wick break. You will need a candle body break to move your BoS line to ChoCh. If a candle wick breaks your ChoCh line, you simply extend the ChoCh line to the new high or low of the wick. There are smaller differences that are proprietary to the FTR strategy.
Informacje o Wersji:
minor bug fixes
Informacje o Wersji:
Added option to show 4 hour BoS/ChoCh on 15m chart
Informacje o Wersji:
minor bug fixes
Informacje o Wersji:
Added option to show Inside Bars
Informacje o Wersji:
 • Added Daily BoS/ChoCh to 15m Chart
 • Added Trend Table to 15m Chart
 • Added Imbalance (which keeps remaining imbalance after some is mitigated)
 • Added Order Blocks
Informacje o Wersji:
 • Added option to change trend table text color
 • Added 50% line to Imbalance
 • Added Gann box to OBs (25%, 50%, 75%)
 • Changed OB mitigation to 25% for M15 and lower timeframes, 50% for all others
Informacje o Wersji:
 • Added Higher Timeframe and Highest Available Timeframe BoS/ChoCh to common charts (previously only supported on m15)
 • Added Trend Table to common charts (previously only supported on m15)
 • Charts considered in common charts: 1m, 5m, 30m, 1h, 4h, D, W, M (please leave comment if you would like other charts supported)
Informacje o Wersji:
Added option to show higher timeframe order blocks and imbalances on current timeframe
Informacje o Wersji:
minor bug fix
Informacje o Wersji:
 • Added option to color higher timeframe bullish and bearish OBs independently
 • Added option to color higher timeframe bullish and bearish IMBs independently
independently
Informacje o Wersji:
minor changes to higher timeframes shown when looking at weekly charts
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?