kaigouthro

HSV and HSL gradient Tools ( Built-in Drop-in replacement )

Library "hsvColor"
HSV and HSL Gradient Tool Alternatives and helpers. Demo'd is built-in in the middle with HSL / HSV gradients on top/bottom

TODO: Solve for #000000 issue

rgbhsv(_col)
  RGB Color to HSV Values
  Parameters:
    _col: Color input (#abc012 or color.name or color. rgb (0,0,0,0))
  Returns: values

rgbhsv(_r, _g, _b, _t)
  RGB Color to HSV Values
  Parameters:
    _r: Red 0 - 255
    _g: Green 0 - 255
    _b: Blue 0 - 255
    _t: Transp 0 - 100
  Returns: values

hsv(_h, _s, _v, _a)
  HSV colors, Auto fix if past boundaries
  Parameters:
    _h: Hue Input (-360 - 360) or further
    _s: Saturation 0.- 1.
    _v: Value 0.- 1.
    _a: Alpha 0.- 1.
  Returns: Color output

hue(_col)
  returns 0-359 hue on color wheel
  Parameters:
    _col:
  Returns: 360 degree hue value

hsv_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)
  Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents
  Parameters:
    signal: Control signal
    _startVal: start color limit
    _endVal: end color limit
    _startCol: start color
    _endCol: end color
  Returns: HSV calculated gradient

hsl_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)
  Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents
  Parameters:
    signal: Control signal
    _startVal: start color limit
    _endVal: end color limit
    _startCol: start color
    _endCol: end color
  Returns: HSV calculated gradient
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.