MoonKoder

TitinhoIndicatorsLibrary

On this Library you cand find a shortcut for some indicators and just import them into your source.
Each indicator has its own input and output parameters and they are prety much self explanatory. :D


This is the list of the present indicators you can use with this library:
*Function_Adx()
*Function_Atr()
*Function_Mfi()
*Function_MovingAverage()
*Function_Sar()
*Function_Rsi()
*Function_StochasticRsi()Have fun!!!
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.