mentalRock19315

NumberOfVisibleBars

mentalRock19315 Zaktualizowano   
Library "NumberOfVisibleBars"
This library calculates the number of visible bars on the user screen

NumberOfVisibleBars(No)
  Calculates the number of visible bars on the user screen
  Parameters:
    No: paramters needed
  Returns: The numbers of visible bars on the user screen (int)
Informacje o Wersji:
v2
No more drawing of the number of bars on the user screen
The function can now run even if it is not the lastconfirmedhistory bar
Informacje o Wersji:
v3 Bug Correction for the calcul in hours

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.