SESE04

RSI Graphique and Dashboard MTF

MTF RSI Indicator - User Guide

Introduction:
The MTF RSI (Multi-Timeframe Relative Strength Index) Pine Script is designed to provide traders with a comprehensive view of the RSI (Relative Strength Index) across multiple timeframes. The script includes a primary chart displaying RSI values and a dashboard summarizing RSI trends for different time intervals.

Installation:

Copy the provided Pine Script.
Open the TradingView platform.
Create a new script.
Paste the copied code into the script editor.
Save and apply the script to your chart.
Primary Chart:

The primary chart displays RSI values for the selected timeframe (5, 15, 60, 240, 1440 minutes).
different color lines represent RSI values for different timeframes.
Overbought and Oversold Levels:

Overbought levels (70) are marked in red, while oversold levels (30) are marked in blue for different timeframes.
Dashboard:

The dashboard is a quick reference for RSI trends across multiple timeframes.
Each row represents a timeframe with corresponding RSI trend information.
Arrows (▲ for bullish, ▼ for bearish) indicate the current RSI trend.
Arrow colors represent the trend: blue for bullish, red for bearish.
Settings:

Users can customize the RSI length, background color, and other parameters.
The background color of the dashboard can be adjusted for light or dark themes.
Interpretation:

Bullish Trend: ▲ arrow and blue color.
Bearish Trend: ▼ arrow and red color.
RSI values above 70 may indicate overbought conditions, while values below 30 may indicate oversold conditions.
Practical Tips:

Timeframe Selection: Consider the trend alignment across different timeframes for comprehensive market analysis.
Confirmation: Use additional indicators or technical analysis to confirm RSI signals.
Backtesting: Before applying in live trading, conduct thorough backtesting to evaluate the script's performance.
Adjustment: Modify settings according to your trading preferences and market conditions.
Disclaimer:
This script is a tool for technical analysis and should be used in conjunction with other indicators. It is not financial advice, and users should conduct their own research before making trading decisions. Adjust settings based on personal preferences and risk tolerance. Use the script responsibly and at your own risk.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?