Trader_7ye

T3MA_KC_7ye Strategy

This script uses KC and a T3 moving average
A red background is a bear market
A bull market is when the background is green
The main idea is the average of the bend and KC channel breakthrough

这个脚本使用了KC以及T3均线
背景为红色时是熊市
背景为绿色时是牛市
主要思路是均线的拐头以及KC通道的突破
Informacje o Wersji: 将开多开空的点进行了修改,改为了中文。更便于识别。

Modify the point of open more open empty and change it to Chinese.It's easier to recognize.
Informacje o Wersji: Modify the point of open more open empty and part of it is changed to Chinese.It's easier to recognize.

将开多开空的点进行了修改,部分改为了中文。更便于识别。

微信:Trader_7ye。做了个微信群,欢迎来加。
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?