gb50k

Pseudo VIX -Intraday -.beta

For Educational Purpose -

Intraday VIX estimation using yesterdays VIX , previous overnight roll , and intraday values for the VXX etf (scaled up to VIX )

Works in all intraday time frames.
First attempt...feedback welcome.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//@version=2
study("Pseudo VIX 0.beta")
// by gb50k
//find current ratio of vxx to vix
vix4=security("VIX" ,"D"  , close)
vxx4=security("Vxx" ,"D"  , close)
//smooth
m0= ema(sma(vxx4/vix4,3),2)
m=m0

v1=security("cboe:vi1!" ,"D"  , ohlc4)
v2=security("cboe:vi2!" ,"D"  , ohlc4)
roll0=ema(sma(v1/v2-1,3),2)/30
roll=roll0


vixo=((1+roll)*security("vxx" ,period  , open))/m
vixh=((1+roll)*security("vxx" ,period  , high))/m
vixl=((1+roll)*security("vxx", period  , low))/m
vixc=((1+roll)*security("vxx", period  , close))/m


plotcandle(vixo, vixh, vixl, vixc, title='ceand', color = vixo < vixc ? green : red, wickcolor=black)