O nas

Katarska Giełda Papierów Wartościowych (QSE) rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku pod nazwą Doha Securities Market stając się w krótkim czasie główną instytucją tego typu w Katarze oraz jedna z najważniejszych giełd państw Zatoki Perskiej. Nadzór na QSE sprawuje organizacja Qatar Financial Markets Authority (QFMA). Siedzibą giełdy jest Doha, największe miasto w Katarze i zarazem stolica tego kraju, będące także jednym z najdynamiczniej rozwijających się centrów finansowych Bliskiego Wschodu. QSE wszedł w strategiczne partnerstwo z NYSE Euronext, a handel na tej giełdzie obsługuje popularny system tradingowy Universal Trading Platform (UTP). Na giełdzie tej notowane są 43 spółki o łącznej kapitalizacji wynoszącej 336 mld riali katarskich.

Wśród notowanych spółek znajdują się takie znane i popularne wśród inwestorów spółki jak Qatar National Bank, Qatar Gas Transport Company, Industries Qatar, Commercial Bank czy Barwa. QSE prowadzi indeks giełdowy QE index, ważony kapitalizacją oraz wolumenem dziennych obrotów indeks 20 najważniejszych spółek notowanych na tej giełdzie. Skład indeksu rewidowany jest dwa razy do roku. QE Index powszechnie uznawany jest za benchmark katarskiego rynku papierów wartościowych. Innymi ważnymi indeksami tej giełdy są QE All Share Index oraz szereg wyspecjalizowanych indeksów sektorowych.