Reklama & Marketing 944.152M3.210.28%44.743KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Chemia rolnicza 749.964M2.72-0.18%49.499KMateriały Podstawowe4
Air Freight & Courier Services 6.927B1.830.86%344.204KPrzemysł11
Linie lotnicze 11.833B6.78-0.56%4.067MPrzemysł2
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 15.718B1.79-0.44%3.837MPrzemysł3
Aluminium 17.217B1.590.88%1.434MMateriały Podstawowe6
Odzież i akcesoria 1.786B1.80-0.84%76.539KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej10
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 4.327B1.790.08%1.499MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 3.074B2.960.24%20.718KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 13.190B0.780.84%1.193MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzedaż pojazdów, części samochodowych oraz obsługa pojazdów 2.902B3.26-0.40%2.385MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 5.569B2.97-0.26%124.155KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Banki 355.906B3.910.70%8.642MFinanse10
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 123.238M1.17-0.41%220.438KOpieka Zdrowotna2
Browarnictwo 12.603B4.241.22%92.978KDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Radiofonia i Telewizja 571.238M4.04%2.848MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Usługi wsparcia dla biznesu 3.134B1.501.19%1.162MPrzemysł11
Materiały pomocnicze dla firm 1.174B2.921.58%65.763KPrzemysł12
Kasyna i Hazard 8.372B4.760.38%659.862KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Usługi drukarskie 1.355B4.781.54%462.986KPrzemysł6
Artykuły chemiczne 88.889B3.38-0.11%4.107MMateriały Podstawowe17
Komunikacja i usługi sieciowe 879.972M1.267.58%3.881MTechnologia4
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 241.633M9.07%1.190MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Sprzęt komputerowy 1.875B4.80-0.08%1.035MTechnologia5
Budownictwo i inżynieria 41.636B3.050.57%4.099MPrzemysł67
Materiały budowlane 7.617B1.951.25%837.086KMateriały Podstawowe19
Artykuły i akcesoria budowlane 2.718B2.150.99%406.469KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Pożyczki konsumenckie 11.527B2.810.39%3.365MFinanse4
Wydawnictwa 1.646B7.440.50%120.238KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Domy towarowe 1.120B0.99%489.545KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Destylarnie i winnice 40.080M20.00%1.564MDobra konsumpcyjne niecykliczne1
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 46.500M4.65%37.000KMateriały Podstawowe1
Zróżnicowany Handel i Dystrybucja 1.358B3.440.17%20.633KPrzemysł6
Sprzedaż leków 1.162B1.770.63%15.946KDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Urządzenia elektryczne 78.359B5.15-1.00%13.069MNarzędzia1
Wyposażenie i komponenty elektryczne 2.897B2.220.05%458.896KPrzemysł21
Electronic Equipments & Parts 3.299B2.100.76%7.426MTechnologia9
Pośrednictwo pracy 237.405M2.650.00%70.000KPrzemysł1
Przemysł rozrywkowy 8.342B7.190.00%2.990MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Sprzęt i usługi środowiskowe 940.913M2.61-1.93%191.967KPrzemysł5
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 6.152B3.360.00%2.561MFinanse1
Rybołówstwo i rolnictwo 66.428B2.18-0.16%1.489MDobra konsumpcyjne niecykliczne38
Przetwórstwo żywności 148.988B1.47-0.33%2.604MDobra konsumpcyjne niecykliczne41
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 7.545B2.02-0.31%472.343KDobra konsumpcyjne niecykliczne8
Obuwie 300.412M-3.96%960.928KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Produkty leśne i drewniane 5.757B3.200.76%474.418KMateriały Podstawowe27
Lądowy transport towarowy i logistyka 338.509M0.64-0.94%1.022KPrzemysł2
Placówki i usługi opieki medycznej 55.142B0.591.60%4.749MOpieka Zdrowotna4
Ciężki sprzęt elektryczny 291.359M4.45-0.88%47.155KPrzemysł2
Pojazdy i maszyny ciężkie 717.740M4.162.54%382.000KPrzemysł3
Autostrady i drogi kolejowe 3.126B4.22-0.01%68.094KPrzemysł2
Spółki holdingowe 2.563B-0.05%84.501KFinanse3
Wyposażenie wnętrz 2.928B3.930.63%95.100KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej17
Budownictwo mieszkalne 173.959M0.00%600.000KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Hotele, motele oraz linie rejsowe 68.289B1.85-0.12%3.143MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 411.206M4.812.26%181.145KTechnologia2
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 6.977B1.721.09%2.793MTechnologia50
Niezależni producenci energii 5.908B5.52-0.23%1.824MNarzędzia3
Konglomeraty Przemysłowe 51.980B4.870.02%3.559MPrzemysł11
Maszyny i sprzęt przemysłowy 9.954B2.640.75%1.138MPrzemysł38
Zintegrowane Oleje i Gazy 2.011B3.361.92%160.600KSurowce energetyczne1
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 18.063B4.721.14%19.154MUsługi telekomunikacyjne10
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 6.018B3.23-0.08%108.692KFinanse6
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 145.856M6.770.68%139.298KFinanse2
Fundusze Inwestycyjne 269.769M0.440.46%7.000KFinanse1
Wypoczynek i rekreacja 1.824B1.31-1.05%1.314MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 576.755M2.81-0.35%4.100KFinanse1
Morski transport towarowy i logistyka 6.929B1.030.47%529.894KPrzemysł9
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 44.823B4.58-1.21%2.127MPrzemysł6
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 42.496B1.290.02%3.372MOpieka Zdrowotna8
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 6.173B2.710.10%578.761KFinanse3
Kompleksowe usługi komunalne 20.923B4.561.32%26.402MNarzędzia2
Dostawcy gazu ziemnego 3.647B4.580.00%135.400KNarzędzia1
Napoje bezalkoholowe 15.267B1.630.62%514.767KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Opakowania i pojemniki niepapierowe 10.578B2.160.63%298.972KMateriały Podstawowe17
Wyposażenie biur 42.382M-10.00%722.000KTechnologia1
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 5.075B1.09%8.378MSurowce energetyczne5
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 60.666B3.420.65%703.413KSurowce energetyczne5
Usługi z zakresu transportu ropy naftowej i gazu 3.445M0.00%0Surowce energetyczne1
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 35.578B1.201.54%30.907MSurowce energetyczne22
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 3.275B2.07-0.49%34.729KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Opakowania papierowe 1.132B1.451.70%215.438KMateriały Podstawowe8
Artykuły papiernicze 429.355M2.97-0.37%4.146KMateriały Podstawowe2
Transport osobowy (lądowy i morski) 59.056M3.60%186.862KPrzemysł2
Artykuły higieny osobistej 1.684B2.161.57%951.835KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Usługi 1.050B4.901.48%626.190KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Produkty farmaceutyczne 2.492B3.510.15%270.863KOpieka Zdrowotna8
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 8.202B3.320.32%23.546KFinanse4
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 80.521B3.23-0.07%1.331MFinanse85
Reasekuracja 760.658M0.85%172.000KFinanse1
Bary i restauracje 1.128B1.77-1.17%2.330MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt półprzewodnikowy 8.425B2.40-0.42%5.147MTechnologia5
Półprzewodniki 12.011B2.21-0.38%514.867KTechnologia12
Stocznie 998.785M2.31-1.43%77.960KPrzemysł4
Oprogramowanie 3.807B1.610.21%28.394MTechnologia4
Chemia soecjalistyczna 287.840M3.480.71%5.224KMateriały Podstawowe3
Wybobycie specjalistyczne i metale 351.912M1.140.00%17.146KMateriały Podstawowe2
Stal 6.830B3.551.30%1.507MMateriały Podstawowe24
Tekstylia i artykuły skórzane 882.139M2.271.26%162.493KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Opony i wyroby gumowe 882.449M3.80-0.70%152.718KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Wyroby tytoniowe 10.028B4.61-2.66%553.900KDobra konsumpcyjne niecykliczne1
Usługi komunalne - woda 3.288B5.395.14%1.995MNarzędzia5
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 115.864B3.29-0.39%4.897MUsługi telekomunikacyjne7
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj