Reklama & Marketing 955.256M3.17-2.80%121.600KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Chemia rolnicza 718.592M3.89-1.03%87.362KMateriały Podstawowe4
Air Freight & Courier Services 7.207B1.760.17%5.834KPrzemysł10
Linie lotnicze 14.250B4.22-0.70%659.016KPrzemysł2
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 16.283B1.53-0.28%8.829KPrzemysł3
Aluminium 21.119B1.29-3.86%2.291MMateriały Podstawowe6
Odzież i akcesoria 1.711B1.880.19%8.239KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej10
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 3.691B2.070.55%57.906KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 2.892B3.140.07%50.586KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 13.628B0.330.19%15.388KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzedaż pojazdów, części samochodowych oraz obsługa pojazdów 2.779B3.751.22%1.262KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 5.367B2.22-0.50%190.165KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Banki 395.095B3.48-0.45%99.505KFinanse10
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 145.115M1.002.14%81.255KOpieka Zdrowotna2
Browarnictwo 12.420B4.061.45%49.807KDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Radiofonia i Telewizja 360.490M-1.54%168.700KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Usługi wsparcia dla biznesu 3.228B1.430.37%565.819KPrzemysł11
Materiały pomocnicze dla firm 1.268B2.800.07%70.529KPrzemysł12
Kasyna i Hazard 7.190B5.75-0.33%80.501KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Usługi drukarskie 1.346B4.81-0.28%235.683KPrzemysł6
Artykuły chemiczne 92.707B3.240.50%83.440KMateriały Podstawowe17
Komunikacja i usługi sieciowe 736.840M1.500.23%116.338KTechnologia4
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 221.852M-0.71%1.894MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Sprzęt komputerowy 1.948B4.62-0.38%15.555KTechnologia5
Budownictwo i inżynieria 57.923B2.29-0.29%188.619KPrzemysł68
Materiały budowlane 10.975B2.90-0.24%215.962KMateriały Podstawowe19
Artykuły i akcesoria budowlane 2.938B2.67-0.30%325.046KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Pożyczki konsumenckie 11.321B2.840.00%98.273KFinanse4
Wydawnictwa 1.778B7.490.23%1.148MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Domy towarowe 1.042B0.52%357.403KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Destylarnie i winnice 53.440M6.67%160.000KDobra konsumpcyjne niecykliczne1
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 50.633M2.08%21.000KMateriały Podstawowe1
Zróżnicowany Handel i Dystrybucja 1.305B3.840.81%89.132KPrzemysł6
Sprzedaż leków 1.030B2.000.00%567Dobra konsumpcyjne niecykliczne2
Urządzenia elektryczne 90.656B4.44-0.25%43.700KNarzędzia1
Wyposażenie i komponenty elektryczne 2.932B2.260.28%69.353KPrzemysł21
Electronic Equipments & Parts 3.548B1.91-0.71%2.702MTechnologia9
Pośrednictwo pracy 230.423M1.210.00%10.000KPrzemysł1
Przemysł rozrywkowy 10.428B6.00-1.50%12.800KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Sprzęt i usługi środowiskowe 1.017B2.330.43%87.757KPrzemysł5
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 4.074B3.39-1.45%11.400KFinanse1
Rybołówstwo i rolnictwo 69.876B2.070.14%113.581KDobra konsumpcyjne niecykliczne38
Przetwórstwo żywności 153.544B1.430.12%30.962KDobra konsumpcyjne niecykliczne41
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 7.255B1.97-0.29%31.271KDobra konsumpcyjne niecykliczne8
Obuwie 283.246M2.99%1.211MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Produkty leśne i drewniane 6.285B3.09-0.04%39.140KMateriały Podstawowe27
Lądowy transport towarowy i logistyka 358.935M0.60-1.05%7.832KPrzemysł2
Placówki i usługi opieki medycznej 55.506B0.58-0.13%94.720KOpieka Zdrowotna4
Ciężki sprzęt elektryczny 339.312M3.821.27%69.054KPrzemysł2
Pojazdy i maszyny ciężkie 696.203M4.771.58%72.412KPrzemysł3
Autostrady i drogi kolejowe 3.995B3.300.79%129.365KPrzemysł2
Spółki holdingowe 2.438B-0.34%178.483KFinanse2
Wyposażenie wnętrz 3.211B3.560.69%35.436KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej17
Budownictwo mieszkalne 181.988M0.00%207.400KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Hotele, motele oraz linie rejsowe 71.233B1.700.00%69.982KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 434.745M4.550.07%292.459KTechnologia2
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 7.586B1.69-0.32%437.707KTechnologia49
Niezależni producenci energii 5.941B5.49-0.42%9.467KNarzędzia3
Konglomeraty Przemysłowe 54.825B4.610.35%136.058KPrzemysł11
Maszyny i sprzęt przemysłowy 10.088B2.65-0.64%768.029KPrzemysł38
Zintegrowane Oleje i Gazy 2.222B2.67-0.12%3.200KSurowce energetyczne1
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 27.118B3.14-0.84%269.642KUsługi telekomunikacyjne10
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 5.820B3.22-0.16%240.144KFinanse6
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 169.568M5.831.80%263.825KFinanse2
Fundusze Inwestycyjne 284.619M0.423.60%58.600KFinanse1
Wypoczynek i rekreacja 1.891B1.230.65%358.881KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 572.707M3.71-0.35%2.000KFinanse1
Morski transport towarowy i logistyka 6.466B0.94-0.73%112.554KPrzemysł9
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 51.618B4.00-0.41%26.392KPrzemysł6
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 41.579B1.190.13%166.763KOpieka Zdrowotna8
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 5.326B3.45-1.85%45.000KFinanse3
Kompleksowe usługi komunalne 23.775B4.01-0.92%136.761KNarzędzia2
Dostawcy gazu ziemnego 3.659B4.561.06%616.800KNarzędzia1
Napoje bezalkoholowe 13.565B1.922.18%25.480KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Opakowania i pojemniki niepapierowe 11.212B2.10-0.03%67.916KMateriały Podstawowe17
Wyposażenie biur 47.091M0.00%2.392MTechnologia1
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 5.427B-1.49%5.231MSurowce energetyczne5
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 67.250B3.07-0.58%6.725KSurowce energetyczne5
Usługi z zakresu transportu ropy naftowej i gazu 3.337M0.00%0Surowce energetyczne1
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 38.557B1.09-0.26%4.611MSurowce energetyczne21
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 3.341B2.70-0.15%5.450KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Opakowania papierowe 1.228B1.080.56%61.667KMateriały Podstawowe8
Artykuły papiernicze 428.567M2.980.59%39.667KMateriały Podstawowe2
Transport osobowy (lądowy i morski) 71.522M4.71%46.839KPrzemysł2
Artykuły higieny osobistej 1.640B2.350.00%64.639KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Usługi 1.059B4.851.83%99.683KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Produkty farmaceutyczne 3.158B3.070.39%28.134KOpieka Zdrowotna8
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 6.858B3.39-0.36%57.680KFinanse4
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 84.428B2.99-0.18%210.943KFinanse85
Reasekuracja 811.795M2.42%5.300KFinanse1
Bary i restauracje 1.199B1.640.13%380.242KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt półprzewodnikowy 6.365B3.09-2.55%1.105MTechnologia4
Półprzewodniki 11.014B2.40-0.48%41.079KTechnologia12
Stocznie 1.290B1.79-0.32%94.535KPrzemysł4
Oprogramowanie 9.941B0.62-0.39%44.456KTechnologia4
Chemia soecjalistyczna 216.907M4.62-0.46%32.596KMateriały Podstawowe2
Wybobycie specjalistyczne i metale 324.286M2.470.31%27.735KMateriały Podstawowe2
Stal 8.169B2.870.40%163.095KMateriały Podstawowe25
Tekstylia i artykuły skórzane 1.013B1.971.13%197.697KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Opony i wyroby gumowe 930.681M3.781.03%26.102KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Wyroby tytoniowe 7.058B6.841.38%21.500KDobra konsumpcyjne niecykliczne1
Usługi komunalne - woda 2.903B7.12-0.14%48.889KNarzędzia5
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 131.768B2.86-0.01%51.352KUsługi telekomunikacyjne7
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj