O nas

Wileńska Giełda Papierów Wartościowych, znana pod oficjalną nazwą Nasdaq Vilnius, to główna giełda papierów wartościowych na Litwie. Giełda ta jest jedną z ośmiu tego typu instytucji należących do spółki Nasdaq Nordic, spółki-córki oddziału Nasdaq działającego w krajach nordyckich i bałtyckich, która kontroluje ponad 80% rynku papierów wartościowych tych regionów. Handel na tej giełdzie prowadzony jest na platformie o nazwie INET Nordic. Wileńska Giełda Papierów Wartościowych posiada swoją siedzibę w Wilnie, stolicy Litwy i ważnym ośrodku finansowym tego kraju.

Wśród spółek goszczących na giełdzie w Wilnie znajdują się takie znane i popularne spółki jak Apranga, Auga Group, Invalda INVL, AB Grigeo czy Telia Lithuania. Giełda ta prowadzi indeks OMX Vilnius, który jest indeksem szerokiego rynku uwzględniającym większość spółek notowanych na tej giełdzie. Metodologia wyliczania tego Indeksu jest bardzo zbliżona do metodologii stosowanych w innych indeksach Nasdaq. Indeks ten ma ambicje stać się benchmarkiem litewskiego rynku papierów wartościowych. Szereg spółek notowanych na giełdzie w Wilnie wchodzi w skład indeksów prowadzonych dla spółek z krajów bałtyckich,w tym indeksu OMX Baltic 10, który śledzi wyniki 10 najpopularniejszych spółek na giełdach krajów bałtyckich, oraz kilku innych, wyspecjalizowanych indeksów sektorowych.